English Billiards

Under-21 Snooker

PHOTOGRAPHS

VIDEOS REPORTS

 

Cueists representing India

Billiards Under-21 Snooker

1. Rupesh Shah

2. Alok Kumar

3. B. Bhaskar

4. Ashok Shandilya

5. K. Venkatesham

6. Dhvaj Haria

1. Malkeet Singh

2. Nitesh Madan

3. Rahul Sachdev

4. Vishal Vaya

5. Dhvaj Haria

6. Ishpreet Chadha