Address
C/o Mr. Srimoy Kar
364, Saheed Nagar
Bhubaneswar-751 007-Odisha

Tel
: +91 9238003521
Email: srimoykar@yahoo.com
President
Tara Ranjan Patnaik
Secretary
Srimoy Kar