Address
"Devashish", 2nd Floor, Sardar Patel Nagar
C.G.Road, Ellisbridge
Ahmedabad-380 006-Gujarat

Tel
: +91 79 26426878 FAX: +91 79 26569132
Email: abhishekjshah@hotmail.com
President
Abhishek J. Shah
Vice Presidents
Aditya Choksi
Secretary
Shamik Shah
Treasurer
Meharzaad Bhagwagar
Executive Committee
Nilkamal H. Vakil

Ashit Parikh

Parthiv Jhaveri

Raju J. Bhatt

Rupesh Shah

Sonic Multani

Dhvaj Haria

Ashish Shah

Bhadresh Panchal

Ankur Khetan

Manan Atit

Rinkesh Pathak

Mohsin Accheava