Address
C/o. Mr. Sanjay Bhansali
Prithvi Apartments, C-12
Prithvi Raj Road, C-Scheme, Jaipur-302001
Tel: +91 9414078777
Email: eimcjaipur@satyam.net.in
President
Dr. Ravi Jain
Secretary
Sanjay Bhansali