Address
C/o Tanuj Kohli
16, Chaudhary Square
Faizabad Road, Lucknow

Tel
: +91 9415020117
Email: tanujkohli54@gmail.com
President
Kush Bhargava
Vice Presidents
Pullack Garg
Naeem Ahmed
Vikram Kohli
Anand Arora
Secretary
Tanuj Kohli
Treasurer
Mr. Maya Sinha
Joint Secretaries
Vivek Agarwal
Subodh Lahari