7th Indian National 6-Red Snooker Championship 2017

Mumbai - Maharashtra

 

MAIN ROUND - MEN

 

Rank 1

Pankaj Advani - PSPB

Rank 2

Kamal Chawla - RLY

Rank 3

Sourav Kothari - PSPB

Rank 4

Akshay Kumar - UP

       

Rank 5

Sundeep Gulati - DL

Rank 6

Ishpreet Singh - MH

Rank 7

Varun Madan - DL

Rank 8

R. Girish - RLY

       

 

KNOCKOUT STAGE

Last - 32

Pre-Quarter Finals

Quarter Finals

Semi Finals

FINAL

WINNER

Anurag Giri - MP 4 G. Prabhu - TN

3

Akshay Kumar - UP

5

Akshay Kumar - UP

5

Kamal Chawla-RLY

3

Pankaj Advani

PSPB

G. Prabhu - TN 5

Nitesh Madaan-RLY

0 Akshay Kumar - UP

5

Akshay Kumar - UP 5
K. Venkatesham-RLY 3 Avinash Kumar - DL

1

R. Girish - RLY

2

Avinash Kumar - DL 5

R. Girish - RLY

5

R. Girish - RLY

5

Laxman Rawat - RLY 4
Kamal Chawla-RLY 5 Kamal Chawla-RLY

5

Kamal Chawla-RLY

5

Kamal Chawla-RLY

6

Sufian Ahmed-KTK

1
Vinayak Agarwal-UP 5 Vinayak Agarwal-UP

1

Digvijay Kadian-HR 4
Malkeet Singh - RLY 5 Malkeet Singh - RLY

3

Ishpreet Singh-MH

3

Alok Kumar - PSPB 4

Rupesh Shah-PSPB

4 Ishpreet Singh-MH

5

Ishpreet Singh-MH 5
Varun Madan - DL 5 Varun Madan - DL

.

Varun Madan - DL

3

Sourav Kothari-PSPB

2

Pankaj Advani-PSPB

7

Dhruv Sitwala-PSPB 3
Faisal Khan - RLY 2 I.H.Manudev-KTK

.

I.H.Manudev-KTK 5
Lucky Vatnani - TL 1 Sourav Kothari-PSPB

5

Sourav Kothari-PSPB

5

Sourav Kothari-PSPB 5
Rohit Malhota -WB 3 Vijay Nichani - TN

1

Vijay Nichani - TN 5
Sundeep Gulati-DL

5

Sundeep Gulati-DL

5

Sundeep Gulati-DL

3

Pankaj Advani-PSPB

6

M. Yogesh Kumar-KTK 2
Md. Hussain Khan-MP 3 Sahil Nayyar - PB

1

Sahil Nayyar - PB 5
Rajat Khaneja-CH 3 Pushpender Singh-RLY

1

Pankaj Advani-PSPB

5

Pushpender Singh-RLY 5
E. Pandurangaiah-RLY 0 Pankaj Advani-PSPB

5

Pankaj Advani-PSPB 5

Frame Scores:

FINAL

Pankaj Advani beat Kamal Chawla :: 7-3 (00-65(65), 66-05, 00-66(45), 40-09, 71-00, 01-50, 42-37, 70(70)-00, 41(41)-01, 49-14)

 

For 3 & 4 Position

Sourav Kothari beat Akshay Kumar :: 4-1 (31-46, 38-16, 68-00, 36-18, 40-16)

 

Semi Finals

Kamal Chawla beat Akshay Kumar :: 6-5 (48-00, 09-48, 15-53, 04-34, 37-40, 62(61)-00, 40-17, 19-52, 68(68)-00, 38-13, 33-13)

Pankaj Advani beat Sourav Kothari :: 6-2 (28-40, 49-00, 09-39, 41-17, 57-47, 38-15, 47(44)-08, 48-21)

 

5 to 8 Placing

Ishpreet Singh beat R. Girish :: 2-0 (66(66)-00, 37-00)

Sundeep Gulati beat Varun Madan :: 2-0 (43-18, 29-09)

 

For 5 & 6 Position

Sundeep Gulati beat Ishpreet Singh :: 2-1 (26-39, 34-23, 42-41)

 

For 7 & 8 Position

Varun Madan beat R. Girish :: 2-1 (31-40, 30-20, 28-07)

 

Quarter Finals

Akshay Kumar beat R. Girish :: 5-2 (36-29, 10-48, 39-14, 52(44)-04, 41-11, 25-33, 28-14)

Kamal Chawla beat Ishpreet Singh :: 5-3 (10-31, 51-00, 10-35, 34-28, 40-00, 33-40, 44(44)-00, 33-27)

Sourav Kothari beat Varun Madan :: 5-3 (23-46, 01-39, 46(46)-00, 68(63)-00, 48(44)-00, 27-33, 52(52)-07, 49-05)

Pankaj Advani beat Sundeep Gulati :: 5-3 (17-42, 34-25, 48-09, 05-39, 46-16, 43-30, 17-38, 45-08)

 

Akshay Kumar beat G. Prabhu :: 5-3 (35-01, 14-43, 07-44, 68-00, 09-44, 52-16, 34-33, 46-17)

R. Girish beat Avinah Kumar :: 5-1 (51(43)--6, 42-04, 35-22,09-48, 48-03, 49-08)

Kamal Chawla beat Vinayak Agarwal :: 5-1 (26-54, 72(42)-00, 42-24, 37-20, 34-20, 53(53)-00)

Ishpreet Singh beat Malkeet Singh :: 5-3 (35-05, 17-34, 18-32, 28-20, 47-06, 36-06, 14-32, 42-04)

Varun Madan beat I. H. Manudev :: 5-2 (40-16, 23-31, 45-08, 46-21, 29-36, 38-10, 44-22)

Sourav Kothari beat Vijay Nichani :: 5-1 (39-02, 44-12, 23-33, 32-21, 52-16, 37-27)

Sundeep Gulati beat Sahil Nayyar :: 5-1 (51-25, 46-24, 38-31, 39-24, 09-38, 40-08)

Pankaj Advani beat Pushpender Singh :: 5-1 (42-00, 25-32, 81(74)-00, 42(41)-00, 44-00, 33-20)

 

Last-32

G. Prabhu beat Anurag Giri :: 5-4 (12-30, 39-27, 37-21, 06-64, 00-48, 39-12, 43-10, 05-56, 46-02)

Akshay Kumar beat Nitesh Madaan :: 5-0 (30-14, 56-15, 41-22, 38-13, 39-26)

Avinash Kumar beat K. Venkatesh :: 5-3 (43(43)-00, 41-12, 24-37, 49-12, 32-22, 11-41, 25-56, 48-10)

R. Girish beat Laxman Rawat :: 5-4 (51-21, 52-01, 15-51, 14-40, 32-29, 01-52(44), 00-44, 74(74)-00, 41-13)

Kamal Chawla beat Sufian Ahmed :: 5-1 (08-22, 47-00, 68-07, 47-16, 45-01, 44-18)

Vinayak Agarwal beat Digvijay Kadian :: 5-4 (15-38, 30-05, 36-07, 30-40, 08-46, 41-17, 50-17, 12-43, 32-07)

Malkeet Singh beat Alok Kumar :: 5-4 (07-57(53), 43-00, 39-05, 06-58(58), 19-36, 33-23, 00-50(46), 49(49)-00, 27-12)

Ishpreet Singh beat Rupesh Shah :: 5-4 (59-07, 59-00, 00-71(71), 46-09, 55-08, 22-34, 32-40, 13-40, 41(41)-27)

Varun Madan beat Dhruv Sitwala :: 5-3 (16-43, 39-06, 33-29, 08-36, 35-09, 31-32, 37-07, 45-13)

Vijay Nichani beat Rohit Malhotra :: 5-3 (36-44, 45-02, 09-53, 38-04, 27-14, 22-27, 39-09, 36-30)

Sourav Kothari beat Lucky Vatnani :: 5-1 (40-08, 65(41)-04, 30-10, 08-55, 42-14, 35-20)

I.H. Manudev beat Faisal Khan :: 5-2 (31-79, 51-00, 75-00, 71-10, 25-52, 43-29, 32-19)

Sundeep Gulati beat M. Yogesh Kumar :: 5-2 (01-72(51), 34-00, 38-10, 18-31, 44-09, 41-08, 37-22)

Sahil Nayyar beat Mohd. Hussain Khan :: 5-3 (27-33, 44-22, 45(41)-08, 57-14, 40-33, 16-34, 28-37, 34-08)

Pushpender Singh beat Rajat Khaneja :: 5-3 (41-07, 39-05, 27-36, 12-37, 41(41)-00, 33-43, 47-21, 32-16)

Pankaj Advani beat E. Pandurangaiah :: 5-0 (46-33, 6&(41)-00 74(70)-00, 52-09, 34-23)

 

 

GROUP STAGE

Group A

S. #

Player

1

2

3

4

5

MP

MW

FW

FL

FD

AVG

POS

1

Pankaj Advani - PSPB

 

4

4

4

X

3

3

12

2

10

3.3

1

2

S. Shrikrishna - TN

0

 

2

.

X

2

0

2

8

-6

.

.

3

R. Girish - RLY

2

4

  4

X

3

2

10

9

1

0.33

2

4

Abhimanyu Gandhi - MH

0

.

3

 

X

2

0

3

8

-5

.

.

Frame Scores:

Pankaj Advani beat Abhimanyu Gandhi :: 4-0 (34-30, 62(53)-00, 42(42)-07, 46-10)

R. Girish beat S. Shrikrishna :: 4-2 (51-19, 00-66(66), 37-28, 65-00, 14-27, 60(60)-00)

Pankaj Advani beat R. Girish :: 4-2 (32-39, 42-16, 44-00, 40-00, 23-48, 45(45)-00)

Pankaj Advani beat S. Shrikrishna :: 4-0 (69(69)-00, 58-09, 53-07, 47-00)

R. Girish beat Abhimanyu Gandhi :: 4-3 (23-31, 00-52, 31-30, 55(51)-12, 11-34, 34-27, 47-00)

-- beat -- :: 0-0 ()

 

Group B

S. #

Player

1

2

3

4

5

MP

MW

FW

FL

FD

AVG

POS

1

Ishpreet Singh - MH

 

4

4

4

X

3

3

12

4

8

2.6

1

2

D. Rajkumar - KTK

1

 

1

3

X

3

0

5

12

-7

-2.3

4

3

Pranit R. - TN

2

4

  3

X

3

1

9

9

0

0.0

3

4

Dhruv Sitwala - PSPB

1

4

4

 

X

3

2

9

10

-1

-0.3

2

Frame Scores:

Ishpreet Singh beat Dhruv Sitwala :: 4-1 (42-19, 49-08, 48(48)-00, 20-44, 38-14)

D. Rajkumar beat Pranit R. :: 4-1 (31-15, 36-10, 14-40, 36-11, 42-09)

Dhruv Sitwala beat Pranit R. :: 4-3 (29-21, 14-37, 42-04, 00-36, 01-33, 38-34, 39-25)

Dhruv Sitwala beat D. Raj Kumar :: 4-3 (01-49, 20-32, 75(75)-00, 48-17, 33-30, 28-35, 50-38)

Ishpreet Singh beat Pranit R. :: 4-2 (50-01, 57(57)-16, 06-42, 48-01, 24-35, 43-10)

-- beat -- :: 0-0 ()

 

Group C

S. #

Player

1

2

3

4

5

MP

MW

FW

FL

FD

AVG

POS

1

Pushpender Singh - RLY

 

2

4

4

X

3

2

10

6

4

1.3

2

2

K. Venkatesham - RLY

4

 

4

4

X

3

3

12

7

5

1.6

1

3

S. A. Saleem - TN

0

2

  1

X

3

0

3

12

-9

-3.0

4

4

Dhruv Singh - TL

2

3

4

 

X

3

1

9

9

0

0.0

3

Frame Scores:

Dhruv Singh beat S.A. Saleem :: 4-1 (46-15, 34-23, 02-54, 47-30, 43-34)

K. Venkatesham beat S. A. Saleem :: 4-2 (25-54, 26-31, 42-00, 46-08, 38-24, 48-02)

Pushpender Singh beat Dhruv Singh :: 4-2 (47-08, 03-34, 39-31, 25-11, 24-58, 36-22)

Pushpender Singh beat S. A. Saleem :: 4-0 (38-09, 35-29, 55-09, 33-02)

Venkatesham beat Dhruv Singh :: 4-3 (32-58, 33-01, 28-31, 35-21, 43-16, 17-52, 54-16)

K. Venkatesham beat Pushpender Singh :: 4-2 (50-10, 11-45, 00-58, 31-23, 50-18, 43-19)

 

Group D

S. #

Player

1

2

3

4

5

MP

MW

FW

FL

FD

AVG

POS

1

Kamal Chawla - RLY

 

4

4

4

X

3

3

12

6

6

2.0

1

2

M. Yogesh Kumar - KTK

2

 

4

4

X

3

2

10

9

1

0.3

2

3

Ketan Chawla - MP

1

2

  .

X

2

0

3

8

-5

.

.

4

Neeraj Kumar - RLY

3

3

.

 

X

2

0

6

8

-2

.

.

Frame Scores:

M. Yogeh Kumar beat Ketan Chawla :: 4-2 (65-00, 15-40, 40-33, 03-49, 34-22, 40-01)

Kamal Chawla beat Neeraj Kumar :: 4-3 (49-03, 66(66)-00, 08-44, 48-01, 16-45, 18-42, 45-01)

Kamal Chawla beat Ketan Chawla :: 4-1 (66-04, 38-06, 20-41, 51-06,36-13)

M. Yogesh Kumar beat Neeraj Kumar :: 4-3 (35-22, 36-16, 02-56, 15-38, 21-37, 35-22, 36-06)

Kamal Chawla beat M. Yogesh Kumar :: 4-2 (15-41, 44-55, 41-01, 39-07, 39-23, 35-23)

-- beat -- :: 0-0 ()

 

Group E

S. #

Player

1

2

3

4

5

MP

MW

FW

FL

FD

AVG

POS

1

Faisal Khan - RLY

 

1

4

4

X

3

2

9

6

3

1.0

2

2

Anurag Giri - MP

4

 

4

4

X

3

3

12

1

11

3.6

1

3

Siddharth Parikh - RLY

0

0

  .

X

2

0

0

8

-8

.

.

4

Aditya Agrawal - RLY

2

0

.

 

X

2

0

2

8

-6

.

.

Frame Scores:

Faisal Khan beat Aditya Agrawal :: 4-2 (18-40, 16-26, 37-22, 31-25, 52-12, 39-06)

Anurag Giri beat Siddharth Parikh :: 4-0 (31-07, 41-00, 43-25, 44-36)

Anurag Giri beat Aditya Agrawal :: 4-0 (46-33, 45-20, 58-11, 35-03)

Faisal Khan beat Siddharth Parikh :: 4-0 (39-06, 42-14, 38-05, 47-21)

Anurag Giri beat Faisal Khan :: 4-1 (53(45)-14, 44-34, 63(55)-01, 20-41, 57(57)-00)

-- beat -- :: 0-0 ()

 

Group F

S. #

Player

1

2

3

4

5

MP

MW

FW

FL

FD

AVG

POS

1

Sundeep Gulati - DL

 

4

4

4

X

3

3

12

6

6

2.0

1

2

S. Dilip Kumar - RLY

3

 

3

3

X

3

0

9

12

-3

-1.0

4

3

Nitin Sharma - CH

2

4

  2

X

3

1

8

11

-3

-1.0

3

4

Rupesh Shah - PSPB

1

4

4

 

X

3

2

9

9

0

0.0

2

Frame Scores:

Nitin Sharma beat S. Dilip Kumar :: 4-3 (33-09, 41-49, 00-48, 06-46, 49-13, 32-21, 37-23)

Sundeep Gulati beat Rupesh Shah :: 4-1 (46-07, 34-27, 38-26, 11-33, 39-32)

Sundeep Gulati beat Nitin Sharma :: 4-2 (34-04, 20-37, 24-36, 32-17, 31-20, 47-16)

Rupesh Shah beat S. Dilip Kumar :: 4-3 (44(44)-00, 27-47, 13-37, 42-27, 31-45, 34-21, 36-11)

Sundeep Gulati beat S. Dilip Kumar :: 4-3 (08-50, 14-35, 46-06, 43-08, 49-25, 13-50, 37-21)

-- beat -- :: 0-0 (27-29, 25-54, 38-37, 43-42, 35-12, 35-26)

 

Group G

S. #

Player

1

2

3

4

5

MP

MW

FW

FL

FD

AVG

POS

1

Mukund Bharadiya - MH

 

4

1

3

X

3

1

8

10

-2

-0.6

3

2

Shahbaaz Adil Khan - PSPB

2

 

4

0

X

3

1

6

11

-5

-1.6

4

3

G. Prabhu - TN

4

3

  3

X

3

1

10

9

1

0.3

2

4

Vijay Nichani - TN

4

4

4

 

X

3

3

12

6

6

2.0

1

Frame Scores:

Vijay Nichani beat Mukund Bharadiya :: 4-3 (33-24, 42-31, 34-35, 13-42, 16-52, 61(61)-00, 40-27)

Vijay Nichani beat G. Prabhu :: 4-3 (07-39, 50-25, 15-44, 60-10, 26-40, 44-36, 40-19)

Vijay Nichani beat Shahbaaz Adil Khan :: 4-0 (34-25, 36-27, 43-30, 41-12)

G. Prabhu beat Mukund Bharadiya :: 4-1 (17-51, 32-12, 37-00, 38-05, 30-23)

Mukund Bharadiya beat Shahbaaz Adil Khan :: 4-2 (14-54, 28-17, 29-39, 40-01, 42-03, 59(58)-00)

Shahbaaz-- beat Prabhu- :: 0-0 (00-39, 21-32, 22-40, 32-00, 44-00, 59-14, 54-22)

 

Group H

S. #

Player

1

2

3

4

5

MP

MW

FW

FL

FD

AVG

POS

1

Varun Madan - DL

 

4

4

4

X

3

3

12

3

9

3.0

1

2

Daksh Reddy - KTK

1

 

0

4

X

3

1

5

9

-4

-1.3

3

3

Alok Kumar - PSPB

1

4

  4

X

3

2

9

5

4

1.3

2

4

K. Rakesh - TN

1

1

1

 

X

3

0

3

12

-9

-3.0

4

Frame Scores:

Varun Madan beat K. Rakesh :: 4-1 (30-28, 15-38, 33-01, 32-03, 45-00)

Alok Kumar beat Daksh Reddy :: 4-0 (40-06, 55-06, 34-29, 29-16)

Alok Kumar beat K. Rakesh :: 4-1 (37-11, 53-17, 29-36, 45-00, 40-30)

Daksh Reddy beat K. Rakesh :: 4-1 (37-00, 37-15, 15-40, 41-00, 64(51)-00)

Varun Madan beat Alok Kumar :: 4-1 (58-05, 32-46, 39-12, 51(51)-00, 39-26)

-- beat -- :: 0-0 ()

 

Group I

S. #

Player

1

2

3

4

5

MP

MW

FW

FL

FD

AVG

POS

1

Malkeet Singh - RLY

 

4

3

4

X

3

2

11

6

5

1.6

1

2

Rohit Malhotra - WB

1

 

4

4

X

3

2

9

8

1

0.3

2

3

Bharat Sisodiya - MP

4

3

  1

X

3

1

8

11

-3

-1.0

4

4

Sean Davis - KTK

1

1

4

 

X

3

1

6

9

-3

-1.0

3

Frame Scores:

Rohit Malhotra beat Bharat Sisodiya :: 4-3 (39-13, 24-34, 38-18, 05-29, 25-13, 31-35, 36-03)

Malkeet Singh beat Sean Davis :: 4-1 (50-25, 6&(67)-00, 32-43, 43-29, 42-31)

Rohit Malhotra beat Sean Davis :: 4-1 (51-16, 13-47, 44-31, 51-04, 37-23)

Bharat Sisodiya beat Malkeet Singh :: 4-3 (33-43, 00-72, 44-07, 34-26, 00-45, 39-11, 38-21)

Malkeet Singh beat Rohit Malhotra :: 4-1 (58-00, 51-00, 49-06, 13-49, 33-02)

Sean Davis beat Bharat Sisodiya :: 4-1 (00-39, 50-14, 37-11, 43-23, 49(42)-00)

 

Group J

S. #

Player

1

2

3

4

5

MP

MW

FW

FL

FD

AVG

POS

1

Avinash Kumar - DL

 

2

4

4

X

3

2

10

8

2

0.6

2

2

Divya Sharma - HR

4

 

0

4

X

3

2

8

7

1

0.3

3

3

I. H. Manudev - KTK

2

4

  4

X

3

2

10

6

4

1.3

1

4

S. Shankar Rao - AP

2

1

2

 

X

3

0

5

12

-7

-2.3

4

Frame Scores:

I.H.  Manudev beat S. Shankar Rao :: 4-2 (10-34, 42-06, 34-47, 37-16, 45-14, 34-01)

I. H. Manudev beat Divya Sharma :: 4-0 (37-04, 41-29, 38-00, 38-24)

Avinash beat S. Shankar Rao :: 4-2 (13-42, 36-26, 38-12, 19-21, 29-06, 31-22)

Avinash Kumar beat I. H. Manudev :: 4-2 (14-40, 09-45, 40-23, 43-12, 41-16, 36-28)

Divya Sharma beat S. Shankar Rao :: 4-1 (05-39, 43-09, 57(57)-00, 36-20, 29-00)

Divya Sharma beat Avinash Kumar :: 4-2 (36-00, 00-59, 44-13, 43-00, 12-67, 27-08)

 

Group K

S. #

Player

1

2

3

4

5

MP

MW

FW

FL

FD

AVG

POS

1

Rafath Habib - RLY

 

2

1

4

X

3

1

7

11

-4

-1.3

4

2

Rajat Khaneja - CH

4

 

4

3

X

3

2

11

8

3

1.0

1

3

J. Varun Kumar - TN

4

2

  2

X

3

1

8

9

-1

-0.3

3

4

Vinayak Agarwal - UP

3

4

4

 

X

3

2

11

9

2

0.6

2

Frame Scores:

Vinayak Agarwal beat J. Varun Kumar :: 4-2 (43-18, 42-15, 37-05, 16-44, 27-34, 47-32)

Rajat Khaneja beat J. Varun Kumar :: 4-2 (46-10, 48-41, 49-04, 12-45, 29-41, 47(41)-00)

Rafath Habib beat Vinayak Agarwal :: 4-3 (34-15, 08-37, 28-25, 40-55, 28-41, 38-13, 31-19)

Vinayak Agarwal beat Rajat Khaneja :: 4-3 (27-16, 07-30, 41(41)-00, 00-38, 09-40, 47-15, 37-06)

J. Varun Kumar beat Rafath Habib :: 4-1 (43-17, 56(56)-00, 33-04, 05-53, 57-00)

Rajat Khaneja beat Rafath Habib :: 4-2 (38-22, 53-11, 29-44, 32-26, 26-33, 36-16)

 

Group L

S. #

Player

1

2

3

4

5

MP

MW

FW

FL

FD

AVG

POS

1

Brijesh Damani - RLY

 

3

4

3

X

3

1

10

11

-1

-0.3

4

2

E. Pandurangaiah - RLY

4

 

0

4

X

3

2

8

10

-2

-0.6

2

3

Aneesh Saini - HR

3

4

  2

X

3

1

9

8

1

0.3

3

4

Akshay Kumar - UP

4

3

4

 

X

3

2

11

9

2

0.6

1

Frame Scores:

Akshay Kumar beat Aneesh Saini :: 4-2 (32-42, 44-48, 44-15, 45-00, 46-21, 39-09)

Aneesh Saini beat E. Pandurangaiah :: 4-0 (37-07, 40-02, 46-14, 42-13)

Akshay Kumar beat Brijesh Damani :: 4-3 (00-42, 22-38, 14-39, 40-18, 36-02, 44-05, 39-01)

E. Pandurangaiah beat Akshay Kumar :: 4-3 (40-15, 32-22, 06-42, 05-53, 27-31, 36-17, 66-31)

Brijesh Damani beat Aneesh Saini :: 4-3 (36-15, 12-47(47), 60-09, 13-41, 25-44, 26-20, 37-24)

E. Pandurangaiah beat Brijesh Damani :: 4-3 (39-41, 51-07, 36-04, 00-59, 05-36, 54-00, 44-09)

 

Group M

S. #

Player

1

2

3

4

5

MP

MW

FW

FL

FD

AVG

POS

1

Sahil Nayyar - PB

 

4

4

4

X

3

3

12

7

5

1.6

1

2

Dhvaj Haria - PSPB

2

 

3

3

X

3

0

8

12

-4

-1.3

4

3

Piyush Kushwaha - MP

3

4

  3

X

3

1

10

11

-1

-0.3

3

4

Sufian Ahmed - KTK

2

4

4

 

X

3

2

10

10

0

0.0

2

Frame Scores:

Sufian Ahmed beat Piyush Kushwaha :: 4-3 (49-00, 17-46, 28-35, 51-21, 35-25, 32-44, 38-34)

Piyush Kushwaha beat Dhvaj Haria :: 4-3 (30-25, 61-08, 07-40, 25-38, 39-04, 01-48, 44(44)-00)

Sahil Nayyar beat Sufian Ahmed :: 4-2 (16-41, 01-59(47), 33-23, 37-29, 36-14, 44-05)

Sufian Ahmed beat Dhvaj Haria :: 4-3 (04-62(62), 41-10, 45-19, 29-41, 44-16, 00-63(51), 37-09)

Sahil Nayyar beat Piyush Kushwaha :: 4-3 (61-18, 00-66, 36-06, 20-41, 52-12, 00-33, 37-16)

Sahil Nayyar beat Dhvaj Haria :: 4-2 (37-00, 36-27, 17-29, 47-23, 24-34, 39-24)

 

Group N

S. #

Player

1

2

3

4

5

MP

MW

FW

FL

FD

AVG

POS

1

Rahul Sachdev - MH

 

3

0

4

X

3

1

7

10

-3

-1.0

3

2

Lucky Vatnani - TL

4

 

4

4

X

3

3

12

8

4

1.3

1

3

Nitesh Madaan - RLY

4

3

  4

X

3

2

11

7

4

1.3

2

4

Gaurav Jaisinghani - MH

2

2

3

 

X

3

0

7

12

-5

-1.6

4

Frame Scores:

Nitesh Madaan beat Gaurav Jaisinghani :: 4-3 (25-49, 32-24, 47-05, 23-36, 12-42, 32-12, 41-06)

Rahul Sachdev beat Gaurav Jaisinghani :: 4-2 (18-44, 27-14, 60-06, 51-22, 15-40, 47-11)

Lucky Vatnani beat Nitesh Madaan :: 4-3 (19-39, 17-39, 33-01, 01-39, 38-00, 22-14, 39-08)

Nitesh Madaan beat Rahul Sachdev :: 4-0 (35-22, 32-24, 48-19, 35-32)

Lucky Vatnani beat Gaurav Jaisinghani :: 4-2 (44-16, 32-42, 34-14, 41-05, 13-42, 42-27)

Lucky Vatnani beat Rahul Sachdev :: 4-3 (10-39, 46-07, 38-00, 10-62(62), 00-72(72), 43-17, 35-09)

 

Group O

S. #

Player

1

2

3

4

5

MP

MW

FW

FL

FD

AVG

POS

1

Md. Hussain Khan - MP

 

4

4

4

1

4

3

13

11

2

0.5

2

2

Manan Chandra - PSPB

3

 

0

4

4

4

2

11

9

2

0.50

3

3

Digvijay Kadian - HR

3

4

 

4

4

4

3

15

7

8

2.0

1

4

Taaha Khan - MH

1

1

2

 

.

3

0

4

12

-8

.

.

5

Jatin Rawat - UKD

4

0

1

.

 

3

1

5

9

-4

.

.

Frame Scores:

Digvijay Kadian beat Manan Chandra :: 4-0 (33-13, 46-00, 41-16, 52-20)

Hussain Khan beat Taaha Khan :: 4-1 (33-19, 44-16, 34-38, 49-16, 41-00)

Manan Chandra beat Jatin Rawat :: 4-0 (43-15, 56-04, 55-00, 40-06)

Manan Chandra beat Taaha Khan :: 4-1 (23-15, 13-41, 68(68)-00, 68-01, 58-09)

Hussain Khan beat Digvijay Kadian :: 4-3 (26-34, 38-18, 13-43, 41-01, 18-33, 35-11, 31-12)

Digvijan Kadian beat Jatin Rawat :: 4-1 (44-13, 42-16, 07-41, 38-15, 39-30)

Hussain Khan beat Manan Chandra :: 4-3 (31-14, 14-55, 34-07, 00-40, 06-42, 40-28, 33-14)

Digvijay Kadian beat Taahah Khan :: 4-2 (00-37, 28-31, 47(47)-00, 40-27, 45-11, 33-10)

-- beat -- :: 0-0 ()

 

Group P

S. #

Player

1

2

3

4

5

MP

MW

FW

FL

FD

AVG

POS

1

Sourav Kothari - PSPB

 

1

4

4

4

4

3

13

9

4

1.0

2

2

Laxman Rawat - RLY

4

 

4

4

4

4

4

16

9

7

1.75

1

3

Anuj Uppal - DL

0

3

 

4

4

4

2

11

13

-2

-0.6

3

4

I.V. Rajeev - AP

2

2

3

 

1

4

0

8

16

-8

-2.6

5

5

Khizar Raoof - TL

3

3

2

4

 

4

1

12

13

-1

-0.3

4

Frame Scores:

Khizar Raoof beat I.V. Rajeev :: 4-1 (33-42, 34-24, 36-06, 58-06, 37-31)

Laxman Rawat beat Anuj Uppal :: 4-3 (39-04, 67(64)-00, 00-43, 32-25, 17-32, 15-29, 45(43)-04)

Sourav Kothari beat I. V. Rajeev :: 4-2 (09-36, 35-05, 46-22, 18-43, 35-27, 33-01)

Sourav Kothari beat Anuj Uppal :: 4-0 (62(47)-06, 41-17, 38-14, 40-20)

Laxman Rawat beat Khizar Raoof :: 4-3 (27-48, 40-02, 28-00, 27-38, 54(54)-00, 27-41, 38-18)

Laxman Rawat beat I. V. Rajeev :: 4-3 (32-06, 15-39, 51-11, 07-37, 35-13, 26-25)

Anuj Uppal beat Khizar Raoof :: 4-2 (48(48)-00, 60-00, 38-11, 28-37, 16-57, 34-27)

Laxman Rawat beat Sourav Kothari :: 4-1 (50-04, 37-28, 45-29, 08-37, 41-01)

Anuj Uppal beat I.V. Rajeev :: 4-3 (07-55, 17-35, 37-29, 05-37, 55-16, 41-22, 33-08)

Sourav Kothari beat Khizar Raoof :: 4-3 (23-37, 28-19, 48-00, 56-07, 16-43, 00-40, 36-20)