Indian National Billiards & Snooker Championship 2017

Bengaluru - Karnataka

 

RESULTS

 

Junior Snooker Qualifying

 

 

 

Round 1   Round 2   Round 3   Round 4   Qualifiers

--

.

Shayaan Razmi - MH

2

Piyush Khattar - UP

1

Akhil Rajani - GJ

1

Vyabhav Pandey - DL

--

.

Piyush Khattar - UP

3

--

.

T. Murli Manohar - AP

O

Akhil Rajani - GJ

3

--

.

Akhil Rajani - GJ

W

Venkatesh KKR - TN

O

Mirza Rehan Baig - TL

O

Vyabhav Pandey - DL

3

Vyabhav Pandey - DL

3

Vyabhav Pandey - DL

W

Vyabhav Pandey - DL

W

--

.

Prajwal Bisht - UKD

3

Prajwal Bisht - UKD

0

--

.

S. Rajesh - AP

0

--

.

Karmesh Patel - GJ

.

Karmesh Patel - GJ

.

Karmesh Patel - GJ

3

Karmesh Patel - GJ

--

.

Harshit Sharma - MP

.

--

.

Kabeer Karkunik - UP

3

Kabeer Karkunik - UP

.

--

.

Rushabh Gohil - MH

2

Bhavneet Walia - PB

.

Sushant Sinha - JKD

3

Sushant Sinha - JKD

W

Sushant Sinha - JKD

1

Farooq Siddiqui - KTK

.

Farooq Siddiqui - KTK

2

--

.

Arun - TN

W

Arun - TN

O

--

.

Harpreeth Singh - DL

O

--

.

Aldrin M. - KTK

3

Aldrin M. - KTK

0

Himanshu Kukreti-UP

2

Himanshu Kotyal-UKD

--

.

Dhruv Viradiya - GJ

0

--

.

Dev Nathani - WB

2

Himanshu Kukreti-UP

3

--

.

Himanshu Kukreti-UP

3

Md. Sayed Ali - TL

.

Naveen S. - TN

0

Md. Sayed Ali - TL

0

Himanshu Kotyal-UKD

3

Shubham Thakur - UP

.

Md. Sayed Ali - TL

3

--

.

Himanshu Kotyal-UKD

3

Himanshu Kotyal-UKD

3

--

.

Puneeth Chawla-KTK

0

--

.

Sumehr Mago - MH

3

Sumehr Mago - MH

3

Sumehr Mago - MH

3

Sumehr Mago - MH

--

.

Nanda Kishore - TN

0

--

.

Manan Shah - GJ

W

Manan Shah - GJ

0

--

.

Syed Arsalan Zaidi-TL

O

Ayush Sinha - BH

1

S. Anirudh - AP

O

Shivang Parekh - GJ

1

Varun V. - KTK

1

Shivang Parekh - GJ

3

Shivang Parekh - GJ

W

--

.

Varun V. - KTK

3

Varun V. - KTK

3

--

.

Krishanth Yadav - TN

0

--

.

Bhaun Saini - HR

W

Bhaun Saini - HR

0

Jeet Bhojani - GJ

3

Jeet Bhojani - GJ

--

.

Naveen Krishna - TN

O

--

.

Jeet Bhojani - GJ

W

Jeet Bhojani - GJ

3

--

.

S. Abhinay Reddy-AP

O

Kartik Verma - PB

O

Mayank Karthik - KTK

3

Mayank Karthik - KTK

3

Mayank Karthik - KTK

0

Sujith TN

W

Sujith TN

0

--

.

Harshvardhan Sangani - MH

W

Harshvardhan Sangani - MH

2

--

.

Bilal Alum - UP

O

--

.

Pranav Prabhakar-KTK

3

Pranav Prabhakar-KTK

3

Pranav Prabhakar-KTK

3

Pranav Prabhakar-KTK

--

.

V. Gautham Prasad - AP

1

--

.

Ashwin Kulkarni-KTK

3

Ashwin Kulkarni-KTK

0

--

.

Altamash Wazid-KTK

0

Kapardee Sharma-TL

3

Prithvi Mistry - GJ

2

Kapardee Sharma-TL

1

Shubham Mandvi-MH

1

Prafull Ratra - UP

0

Kapardee Sharma-TL

3

--

.

Akshit Awadiya - GJ

1

Shubham Mandvi-MH

3

--

.

Shubham Mandvi-MH

3

--

.

M. Imran Khan - AP

1

Shubham Pandey-MH

0

Vishwanath Reddy-TL

3

Vishwanath Reddy-TL

--

.

Shubham Pandey-MH

3

--

.

Vishwanath Reddy-TL

3

Vishwanath Reddy-TL

3

--

.

Het Patel - GJ

1

Shailesh Raj - KTK

0

Pranav Ajeet - MP

1

Hamza Morad - WB

0

Jatin Panchasara - GJ

2

Hamza Morad - WB

3

Hamza Morad - WB

3

--

.

P.K. Rishi Kumar - TN

0

Jatin Panchasara - GJ

3

--

.

Jatin Panchasara - GJ

3

--

.

Rohan Sahani - MH

3

Rohan Sahani - MH

3

Rohan Sahani - MH

3

Rohan Sahani - MH

--

.

Pranav Nath - TN

0

--

.

Abhinandan Gupta-PB

3

Abhinandan Gupta-PB

0

--

.

P. Veeresh Dutt - AP

0

Hammad Querishi-UP

scr

Abrar Ul-Haq - KTK

.

Abrar Ul-Haq - KTK

O

Varun Solanki - GJ

0

Aditya - DL

scr

--

.

--

.

Varun Solanki - GJ

3

Varun Solanki - GJ

W

--

.

Anurag Pandey - JKD

0

--

.

Nikesh Ranjan - BH

1

Rishi Sangani - MH

1

Harshdeep Singh - MP

2

Gautam Verma - PB

--

.

Rishi Sangani - MH

3

--

.

Harshdeep Singh - MP

3

Harshdeep Singh - MP

3

--

.

Gurudev - TN

2

K. Anil Kumar - AP

O

Gautam Verma - PB

W

Gautam Verma - PB

3

Gautam Verma - PB

3

Justin Thomas - DL

W

Justin Thomas - DL

O

--

.

Harshil Solanki - GJ

W

Harshil Solanki - GJ

0

--

.

Adarsh M.S. - KTK

O

--

.

Jeet Vasani - JKD

0

Gautham Ajeet - TN

2

Daivik Bansi - KTK

0

Ansh Chopra - J&K

--

.

Gautham Ajeet - TN

3

--

.

Anmol Grover -

.

Daivik Bansi - KTK

3

--

.

Daivik Bansi - KTK

.

Arpit Chaudhary - DL

0

Akash Pakhare - MH

1

Jassa Singh - GJ

1

Ansh Chopra - J&K

3

Jassa Singh - GJ

3

Jassa Singh - GJ

3

--

.

Ansh Chopra - J&K

3

Ansh Chopra - J&K

3

--

.

Kaushal K. - KTK

1

--

.

Kewal Mahadeshwar-MH

3

Kewal Mahadeshwar - MH

3

Kewal Mahadeshwar - MH

2

Tushar Pankhania - MH

--

.

Vetrivel - TN

0

--

.

Dhruva - KTK

.

Nakul Gandhi - DL

0

--

.

Nakul Gandhi - DL

.

Tushar Pankhania-MH

3

Satya Shivhare - MP

0

Tushar Pankhania - MH

3

Tushar Pankhania - MH

3

Irshad Ali - WB

1

Tushar Pankhania-MH

3

--

.

M. Arshad - AP

O

Riyaan Shah - GJ

0

--

.

Riyaan Shah - GJ

W

--

.

Fardeen Ahmed-KTK

3

Fardeen Ahmed-KTK

2

Kunj Patel - GJ

3

Kunj Patel - GJ

--

.

Md. Kareem - KTK

1

--

.

Kunj Patel - GJ

3

Kunj Patel - GJ

3

--

.

Shams Azhar - KTK

0

Vibhas - TL

W

Sanjay - TN

0

Vibhas - TL

3

Vibhas - TL

2

Md. Khan - KTK

O

Vibhas - TL

3

--

.

D. Joshva Daniel - AP

0

Karan Verma - PB

1

--

.

Karan Verma - PB

3

--

.

Japneet Singh - PB

3

Japneet Singh - PB

2

Aadesh Kothari - TN

3

Aadesh Kothari - TN

--

.

Krunjay Pachchgar-GJ

0

--

.

Aman Khan - MP

O

Aadesh Kothari - TN

3

--

.

Aadesh Kothari - TN

W

Raj Ravindra Singh-GJ

O

G. Akhil - AP

W

G. Akhil - AP

W

G. Akhil - AP

2

Udit Rai - MP

W

Udit Rai - MP

O

--

.

Gagan - KTK

scr

--

O

--

.

Amir Khan - UP

scr

--

.

Dhruv Chawla - PB

W

Dhruv Chawla - PB

0

Suhail Ansari - UP

3

Suhail Ansari - UP

--

.

Harish Kavaiya - GJ

O

--

.

Suhail Ansari - UP

3

Suhail Ansari - UP

3

--

.

Jonah Mark Anthony - TN

2

Kushal Nagar - UP

W

Md. Ali - KTK

3

Md. Ali - KTK

3

Md. Ali - KTK

2

Vishwajeet - TN

O

Kushal Nagar - UP

1

--

.

Siddharth Patel - GJ

O

Arjun Madhusudhan - KTK

0

--

.

Arjun Madhusudhan - KTK

W