CCI SNOOKER OPEN 2018

Mumbai - Maharashtra

 

RESULTS - Main Knockout

 

Last-32 Pre-Quarter Finals Quarter Finals Semi Finals FINAL

Pankaj Advani - ONGC

91(71), 70, 77, 78

4

Pankaj Advani - ONGC

19, 80, 56, 63, 25, 55, 40

2

Kamal Chawla - RLY

71, 56, 75, 79(58), 87(86), 83

5

Kamal Chawla - RLY

--

3

Brijesh Damani - IOC

57, 86(53), 57, 55, 65, 05, 75, 72

7

A. Aravind Kumar - RLY

01, 09, 08, 39

0

Nitesh Madaan - RLY

05, 00, 06, 86(86), 10

1

Kamal Chawla - RLY

64(58), 37, 80, 12, 110(55), 68, 68

5

Kamal Chawla - RLY

81, 86, 86, 06, 86(60

4

Divya Sharma - HR

60(53), 27, 72, 55, 35, 72

4

Divya Sharma - HR

61, 52, 64, 56, 51, 24, 59

5

Divya Sharma - HR

31, 69, 37, 06, 26, 56

1

Aditya Agrawal - RLY

11, 73, 59, 28, 84, 59

2

Sidhraj Shah - MH

26, 00, 68, 60, 02, 67

2

Shahbaaz Khan - BPCL

39, 62, 20, 45, 43, 92(51), 09

2

Shahbaaz Khan - BPCL

68, 89, 25, 27, 65, 75

4

Himanshu Jain - TL

75(66), 78, 15, 55, 55

4

Himanshu Jain - TL

00, 17, 66(60), 28, 60, 77, 01, 63, 54

4

Brijesh Damani - IOC

68, 52, 32, 68, 57(45), 60(46)

5

Brijesh Damani - IOC

--

5

R. Girish - RLY

15, 65, 70, 18, 09

1

Brijesh Damani - IOC

81, 84, 62, 44, 63, 73

4

Brijesh Damani - IOC

66(57), 95(50), 07, 78(74), 18, 24, 67, 31, 66

5

Sonic Multani - GJ

53(51), 12, 63, 84, 40, 28

2

Alok Kumar - ONGC

18, 91, 75, 42, 16, 25

2

Rahul Sachdev - MH

31, 33, 10, 58(54), 67(45), 64, 08, 72, 33

4

Sundeep Gulati - DL

57, 68, 45, 51, 19, 34, 16

2

Rahul Sachdev - MH

62, 06, 03, 66, 80(53), 70

4

Sundeep Gulati - DL

43, 40, 60, 09, 70, 66, 70

4

Sundeep Gulati - DL

89(52), 51, 66(59), 10, 07, 59, 88, 12, 74

5

Malkeet Singh - RLY

82, 70, 42, 61, 35, 15, 58

3

Sumit Talwar - CH

72, 13, 66, 73(51), 57, 47, 77

4

Sumit Talwar - CH

70, 15, 01, 24, 12, 49

1

Sourav Kothari - ONGC

74, 30, 89, 04, 83, 58, 55, 100(59), 79(64)

5

Sourav Kothari - ONGC

65, 88, 26, 78, 75, 58

5

Sourav Kothari - ONGC

48, 06, 08, 51, 54, 79, 20, 02

1

Taaha Khan - MH

41, 74(73), 13, 08, 64, 63, 23

3

Manav Panchal - MH

25, 67, 13, 62, 00

1

Sourav Kothari - ONGC

18, 79(60), 92(59), 70(58), 66, 51

5

Sourav Kothari - ONGC

91(91), 46, 60, 88, 99(99)

4

Aayush Kumar - PB

52, 34, 60, 47

0

Ishpreet Singh - MH

01, 19, 54, 64, 42, 64, 01

1

Manan Chandra - BPCL

31, 48, 37, 77(68), 50, 108, 56, 15, 40

4

Ishpreet Singh - MH

96, 81, 62, 56

4

Abhimanyu Gandhi - MH

37, 17, 29, 26

0

Manan Chandra - BPCL

82, 80, 66, 34, 75, 68

5

Manan Chandra - BPCL

54, 94(59), 91, 73

4

S. Dilip Kumar - RLY

92, 61, 21, 24, 21, 90, 56

3

Manish Jain - WB

10, 42, 69, 57, 68, 23, 65, 16

3

Shahbaz Khan - MH

08, 26, 00, 02, 62, 07

1

Aditya Mehta - IOC

35, 40, 76, 05, 23, 11

1

Manish Jain - WB

23, 53, 72, 63, 70(64), 30, 61

4

Rajat Khaneja - CH

90, 36, 62, 01, 61, 53, 55

3

Shahbaz Khan - MH

106, 72, 12, 62, 27, 75, 11, 72

5

Shahbaz Khan - MH

15, 64, 38, 50, 48, 65, 58

4

Yasin Merchant - MH

54, 67, 73, 09, 74, 44, 56

4

Yasin Merchant - MH

12, 04, 20, 36, 116(111), 56, 74(68), 74, 43

4

Aditya Mehta - IOC

69, 77, 94(94), 94(68), 39, 62

5

Siddharth Parikh - RLY

57, 56, 19, 74, 09, 71, 45

3

Akshay Kumar - UP

18, 63, 61, 00

0

Aditya Mehta - IOC

72, 71(66), 106, 68, 00, 44, 01, 36, 63

5

Aditya Mehta - IOC

68, 69, 74, 95(69)

4

 

 

RESULTS - Qualifiers

 

 

Round 1   Round 2   Round 3   Round 4   QLF to Last 32

Laxman Rawat - IOC

.

Laxman Rawat - IOC

3

Laxman Rawat - IOC

3

Laxman Rawat - IOC

3

Akshay Kumar - UP

BYE

.

Naveen Paladugula - AP

0

Anas Chandiwala - GJ

0

Anas Chandiwala - GJ

3

Ejaz Merchant - MH

2

Vimal Mariwala - MH

3

Vimal Mariwala - MH

0

Vimal Mariwala - MH

3

Dr. Sachin Bhoir - MH

1

Devesh Sharma - MH

0

Devesh Sharma - MH

3

Vishal Vaya - MH

.

Vishal Vaya - MH

3

Vishal Vaya - MH

0

Akshay Kumar - UP

4

BYE

.

Junaid Ravani - MH

0

Vilas Upsham - MH

0

Vilas Upsham - MH

3

Sheikh Najeeb Ahmed -

3

Sheikh Najeeb Ahmed -

0

Akshay Kumar - UP

3

Shivam Rana - PB

1

BYE

.

Akshay Kumar - UP

3

Akshay Kumar - UP

.

I.V. Rajeev - AP

.

I.V. Rajeev - AP

O

Raj Shetye - MH

1

Rajat Khaneja - CH

4

Rajat Khaneja - CH

BYE

.

Parag Mankame - MH

0

Raj Shetye - MH

W

Raj Shetye - MH

3

Amit Parashar - MH

3

Amit Parashar - MH

1

Rajat Khaneja - CH

3

Ajay Chaugani - MH

0

BYE

.

Rajat Khaneja - CH

3

Rajat Khaneja - CH

.

Nabil Lakadwala - TL

3

Nabil Lakadwala - TL

3

Nabil Lakadwala - TL

3

Nabil Lakadwala - TL

1

Ranjeet Negi - MH

0

Tushar Pankhania - MH

3

Tushar Pankhania - MH

1

Swapnil Patil - MH

0

Durlabh Sisodiya - KTK

3

Durlabh Sisodiya - KTK

1

Dhruv Sitwala - ONGC

2

Rishabh Panchamia - MH

0

BYE

.

Dhruv Sitwala - ONGC

3

Dhruv Sitwala - ONGC

.

Manav Panchal - MH

.

Manav Panchal - MH

3

Manav Panchal - MH

3

Manav Panchal - MH

4

Manav Panchal - MH

BYE

.

Asim Kadiwala - MH

3

Asim Kadiwala - MH

1

Manish K. Dhanwani - MH

0

Kushal Chandrashekar -

3

Kushal Chandrashekar -

1

Alexander Rego - MH

2

Nayan Bhuva - GJ

1

Mohd. Hussain Sarif -

O

Alexander Rego - MH

3

Alexander Rego - MH

W

Ataur Rehman - WB

.

Ataur Rehman - WB

O

Rishabh Amin - MH

0

K. Venkatesham - RLY

3

BYE

.

Rishabh Amin - MH

3

Rishabh Amin - MH

W

Krishnam Vohra - MH

2

Rohan Kothare - MH

3

Rohan Kothare - MH

0

K. Venkatesham - RLY

3

Sudin - KSBA

0

BYE

.

K. Venkatesham - RLY

3

K. Venkatesham - RLY

.

Anurag Giri - MP

.

Anurag Giri - MP

O

Dhawal Karia - MH

0

Aditya Agrawal - RLY

4

Aditya Agrawal - RLY

BYE

.

Dhawal Karia - MH

.

Dhawal Karia - MH

W

--

.

Tehkum Alim - MH

0

Manoj Nadwani - MH

1

Aditya Agrawal - RLY

3

Manoj Nadwani - MH

3

BYE

.

Aditya Agrawal - RLY

3

Aditya Agrawal - RLY

.

Ibrahim Sheikh - MH

3

Ibrahim Sheikh - MH

3

Ibrahim Sheikh - MH

2

Jaison Malhotra - DL

1

Veer Singh Negi - MH

0

Kavish Jhaveri - MH

3

Kavish Jhaveri - MH

0

Rushabh Gohil - MH

2

Sanjay Gamre - MH

2

Jaison Malhotra - DL

3

Jaison Malhotra - DL

3

Jaison Malhotra - DL

3

BYE

.

Rovin D'Souza - RLY

2

Rovin D'Souza - RLY

.

Manish Jain - WB

.

Manish Jain - WB

3

Manish Jain - WB

3

Manish Jain - WB

4

Manish Jain - WB

BYE

.

M. Yogesh Kumar - KTK

O

Chetan Chhabra - TL

0

Chetan Chhabra - TL

W

Aamer Hussain - WB

O

Dhruv Singh - TL

0

Harmehr Mago - MH

1

Dhruv Singh - TL

W

Hitesh Kotwani - MH

1

Harmehr Mago - MH

3

Harmehr Mago - MH

3

E. Pandurangaiah - RLY

.

E. Pandurangaiah - RLY

3

E. Pandurangaiah - RLY

3

E. Pandurangaiah - RLY

2

BYE

.

Soheb Madraswala - MH

O

Ammar Arsiwala - MH

0

Ammar Arsiwala - MH

W

Yogesh Sharma - MH

1

Shayaan Razmi - MH

1

Nikhil Saigal - MH

2

Shayaan Razmi - MH

3

BYE

.

Nikhil Saigal - MH

3

Nikhil Saigal - MH

.

Paras Gupta - UP

.

Paras Gupta - UP

3

Paras Gupta - UP

3

Paras Gupta - UP

0

Siddharth Parikh - RLY

BYE

.

Anees Jumani - MH

3

Anees Jumani - MH

0

Kaizad Fitter - MH

1

Vinayak Agarwal - UP

3

Vinayak Agarwal - UP

3

Vinayak Agarwal - UP

0

Rahul Narang - MH

0

BYE

.

Lucky Vatnani - TL

2

Lucky Vatnani - TL

.

Sumit Saldurkar -

1

Viren Sharma - MP

3

Viren Sharma - MP

1

Siddharth Parikh - RLY

4

Viren Sharma - MP

3

Puneet Thakkar -

3

Puneet Thakkar -

2

Vishal Rajani - MH

2

Rajwardhan Joshi - MH

3

Rajwardhan Joshi - MH

0

Siddharth Parikh - RLY

3

Bharat Mandhan - MH

0

BYE

.

Siddharth Parikh - RLY

3

Siddharth Parikh - RLY

.

Cherag Ramakrishnan-MH

.

Cherag Ramakrishnan-MH

2

Nishant Dossa - MH

2

Sidhraj Shah - MH

4

Sidhraj Shah - MH

BYE

.

Nishant Dossa - MH

3

Nishant Dossa - MH

3

Sanjeev Shah - MH

1

B. Keshwa - MH

3

B. Keshwa - MH

0

Sidhraj Shah - MH

3

Sangeeta Hemchand - MH

2

Chintamani Jadhav - MH

0

Sidhraj Shah - MH

3

Sidhraj Shah - MH

3

Hasan Badami - MH

.

Hasan Badami - MH

3

Hasan Badami - MH

2

Anand Raghuvanshi - MH

2

BYE

.

Abhishek Doshi - MH

2

Vaibhav Waingade - MH

0

Vaibhav Waingade - MH

3

D. Rohit Kumar - TL

O

Jigar Shah - MH

0

Anand Raghuvanshi - MH

3

Jigar Shah - MH

W

BYE

.

Anand Raghuvanshi - MH

3

Anand Raghuvanshi - MH

.

Kanishk Jhanjharia - MP

.

Kanishk Jhanjharia - MP

3

Kanishk Jhanjharia - MP

3

Kanishk Jhanjharia - MP

1

Abhimanyu Gandhi - MH

BYE

.

Md. Hasnain Ajani - MH

W

Md. Hasnain Ajani - MH

0

Chetan Rajaewal - MH

O

Kartikeya Sharma - MH

3

Kartikeya Sharma - MH

1

Ashutosh Padhy - OD

2

Sameer Gupta - MH

0

BYE

.

Ashutosh Padhy - OD

3

Ashutosh Padhy - OD

.

Marzi Screwaala - MH

2

Neel Vathlani - MH

1

Amol Abdagiri - KTK

1

Abhimanyu Gandhi - MH

4

Neel Vathlani - MH

3

Sagar Jain - MH

2

Amol Abdagiri - KTK

3

Amol Abdagiri - KTK

3

Jaydeep Soni - GJ

0

Liyakat Ali Sheikh - MH

1

Abhimanyu Gandhi - MH

3

Liyakat Ali Sheikh - MH

3

BYE

.

Abhimanyu Gandhi - MH

3

Abhimanyu Gandhi - MH

.

Brijesh Damani - IOC

.

Brijesh Damani - IOC

3

Brijesh Damani - IOC

3

Brijesh Damani - IOC

4

Brijesh Damani - IOC

BYE

.

Kushal Chhadva - MH

0

Harshad Sonkamble - MH

0

Harshad Sonkamble - MH

3

Rufqaan Abrahani - MH

1

Divesh Gangwani - MH

0

Puru Dembla - UP

0

Divesh Gangwani - MH

3

Rajesh Rana - MH

2

Puru Dembla - UP

3

Puru Dembla - UP

3

Nikhil Ghadge - RLY

.

Nikhil Ghadge - RLY

1

Siddhesh Muley - MH

0

Anuj Uppal - DL

0

BYE

.

Sachit Jamgaonkar - MH

0

Siddhesh Muley - MH

3

Siddhesh Muley - MH

3

--

.

Oswald Massey - GJ

O

Anuj Uppal - DL

3

Oswald Massey - GJ

.

BYE

.

Anuj Uppal - DL

W

Anuj Uppal - DL

.

Shoaib Khan - RLY

.

Shoaib Khan - RLY

3

Shoaib Khan - RLY

2

Ketan Chawla - MP

3

Ishpreet Singh - MH

BYE

.

Neville Razmi - MH

3

Neville Razmi - MH

0

Ashwini Kumar - MH

2

Soheil Khan - MH

O

Kartik Shah - MH

0

Ketan Chawla - MP

3

Kartik Shah - MH

W

BYE

.

Ketan Chawla - MP

3

Ketan Chawla - MP

.

Sayed Musayab - TL

1

Sumit Ahuja - MH

2

Aditya Bhalla - DL

1

Ishpreet Singh - MH

4

Sumit Ahuja - MH

3

Aditya Bhalla - DL

3

Aditya Bhalla - DL

3

Selvan Samual - MH

1

Sahil Karnani -

3

Sahil Karnani -

1

Ishpreet Singh - MH

3

Shivam Jhanjharia - UP

0

BYE

.

Ishpreet Singh - MH

3

Ishpreet Singh - MH

.

Faisal Khan - RLY

.

Faisal Khan - RLY

2

Niraj Vasava - GJ

3

Niraj Vasava - GJ

0

A. Aravind Kumar - RLY

BYE

.

Niraj Vasava - GJ

3

Niraj Vasava - GJ

3

Yash Babani - MH

1

Mushtaq Khan - TL

1

Poras Shah - MH

1

Sagar Desai - MH

1

Poras Shah - MH

3

Shubham Bokade - MH

1

Sagar Desai - MH

3

Sagar Desai - MH

3

Mundir Sherazi - MH

.

Mundir Sherazi - MH

O

Rajeev Sharma - MH

1

A. Aravind Kumar - RLY

4

BYE

.

Rajeev Sharma - MH

3

Rajeev Sharma - MH

W

Pramod Pol - MH

0

Gaurav M. Jaisingh - MH

3

Gaurav M. Jaisingh - MH

1

A. Aravind Kumar - RLY

3

Rajiv Adani - MH

2

BYE

.

A. Aravind Kumar - RLY

3

A. Aravind Kumar - RLY

.

Sundeep Gulati - DL

.

Sundeep Gulati - DL

3

Sundeep Gulati - DL

3

Sundeep Gulati - DL

4

Sundeep Gulati - DL

BYE

.

Mithun Merchant - MH

1

Omkar Gore - MH

0

Omkar Gore - MH

3

Kishore Laugani - MH

3

Kishore Laugani - MH

1

Rafu Sheikh - TL

0

Akshay Joshi -

0

BYE

.

Rafu Sheikh - TL

3

Rafu Sheikh - TL

.

Abhijeet Ranade - MH

3

Abhijeet Ranade - MH

3

Abhijeet Ranade - MH

3

Abhijeet Ranade - MH

2

Md. Aslam - TL

1

Amit Sapru - MH

1

Omar Ahmed Farooqi -

2

Omar Ahmed Farooqi -

3

Shubham Ranade - MH

3

Shubham Ranade - MH

1

Rishabh Thakkar - MH

2

Alam Sheikh -

0

BYE

.

Rishabh Thakkar - MH

3

Rishabh Thakkar - MH

.

R. Girish - RLY

.

R. Girish - RLY

3

R. Girish - RLY

3

R. Girish - RLY

4

R. Girish - RLY

BYE

.

P. Abhiraj - TL

2

Ashish C. Shah - GJ

1

Ashish C. Shah - GJ

3

Sahil Londhe - MH

O

Vishal Gehani - MH

0

Sahil Gadiya - MH

0

Vishal Gehani - MH

W

Sahil Gadiya - MH

3

Sahil Gadiya - MH

3

S. Magesh - TN

1

Nikhil Ootam - MH

.

Nikhil Ootam - MH

2

Sumehr Mago - MH

0

Bharat Sisodiya - MP

1

BYE

.

Anurag Bagri - MH

0

Sumehr Mago - MH

3

Sumehr Mago - MH

3

V. Subramanian - MH

3

V. Subramanian - MH

2

Bharat Sisodiya - MP

3

Naman Agarwal - MH

1

BYE

.

Bharat Sisodiya - MP

3

Bharat Sisodiya - MP

.

Dhairya Bhandari - MH

.

Dhairya Bhandari - MH

3

Dhairya Bhandari - MH

1

Johnson Narsidani - GJ

1

Nitesh Madaan - RLY

BYE

.

Pranav Todi - MH

2

Abhishek Bajaj - MH

1

Abhishek Bajaj - MH

3

Chinmay Gawde - MH

1

Siddharth Kemani - MH

0

Johnson Narsidani - GJ

3

Siddharth Kemani - MH

3

BYE

.

Johnson Narsidani - GJ

3

Johnson Narsidani - GJ

.

M.D. Hussain - RLY

3

M.D. Hussain - RLY

3

M.D. Hussain - RLY

2

Nitesh Madaan - RLY

4

Varun Daga - MH

2

Shoaib Pathan - MH

0

Mayank Daga - MH

0

Mayank Daga - MH

3

Sagar Patne - MH

0

Akhil Saiyed - MH

0

Nitesh Madaan - RLY

3

Akhil Saiyed - MH

3

BYE

.

Nitesh Madaan - RLY

3

Nitesh Madaan - RLY

.

Taaha Khan - MH

.

Taaha Khan - MH

3

Taaha Khan - MH

3

Taaha Khan - MH

4

Taaha Khan - MH

BYE

.

Luv Boricha - MH

2

Sourabh Mehrotra - MH

0

Sourabh Mehrotra - MH

3

Huzefa Cheni - MH

O

Karan Mangat - MH

3

Karan Mangat - MH

0

Karan Mangat - MH

W

Shekhar Surve - Mh

0

Mahadev Bhogale - MH

2

Mahadev Bhogale - MH

3

Mukund Bharadiya - MH

.

Mukund Bharadiya - MH

3

Mukund Bharadiya - MH

3

Mukund Bharadiya - MH

3

BYE

.

Mithil Shinde - MH

1

Krishna Saraf - Mh

0

Krishna Saraf - Mh

3

Joseph Menezes - MH

W

Joseph Menezes - MH

2

Piyush Kushwaha - MP

1

Vishal Gunderecha - GJ

O

BYE

.

Piyush Kushwaha - MP

3

Piyush Kushwaha - MP

.

Rafath Habib - RLY

.

Rafath Habib - RLY

3

Rafath Habib - RLY

3

Rafath Habib - RLY

2

Rahul Sachdev - MH

BYE

.

Manan Shah - MH

3

Manan Shah - MH

1

Pratik Thakkar - MH

0

Saif Sayyad - MH

O

Vignesh Thangamani- MH

W

Vignesh Thangamani- MH

0

Vignesh Thangamani- MH

W

BYE

.

Avenish Shah - MH

O

Avenish Shah - MH

.

S. R. Vaid - MH

0

B.L .Dheeraj - TL

3

B.L .Dheeraj - TL

1

Rahul Sachdev - MH

4

B.L .Dheeraj - TL

3

Pankaj Vanjari - MH

3

Pankaj Vanjari - MH

1

Siddharth Verma - BH

0

Darshan Shah - MH

3

Darshan Shah - MH

0

Rahul Sachdev - MH

3

Vishwajeet Mohan - UP

0

BYE

.

Rahul Sachdev - MH

3

Rahul Sachdev - MH

.