Indian National Billiards & Snooker Championship 2018

Bangalore - Karnataka

 

RESULTS

Senior Billiards - MAIN

 

Rank 1

Pankaj Advani - PSPB

Rank 2

Dhvaj Haria - PSPB

Rank 3

B. Bhaskar - KTK

Rank 4

Rupesh Shah - PSPB

       

Rank 5

Alok Kumar - PSPB

Rank 6

Siddharth Parikh - RLY

Rank 7

Devendra Joshi - PSPB

Rank 8

Brijesh Damani - PSPB

       

 

KNOCKOUT STAGE

 

Last-32   Pre-Quarter Finals   Quarter Finals   Semi Finals   FINAL   WINNER

Pankaj Advani

3

Pankaj Advani - PSPB

3

Pankaj Advani - PSPB

4

Pankaj Advani - PSPB

4

Pankaj Advani - PSPB

5

Pankaj Advani - PSPB

Bhuvaneshwaran

0

Himanshu Jain

1

K. Venkatesham - RLY

0

K. Venkatesham

3

Rafath Habib

2

Sundeep Gulati - DL

0

Alok Kumar - PSPB

0

Sundeep Gulati

3

Prem Prakash

0

Alok Kumar - PSPB

3

Alok Kumar

3

Rupesh Shah

3

Rupesh Shah - PSPB

3

Rupesh Shah - PSPB

4

Rupesh Shah - PSPB

0

Sasha Sambi

0

Rohan Jambusaria

3

Rohan Jambusaria - MH

0

Kamal Chawla

0

Aditya Agrawal

3

Aditya Agrawal - RLY

1

Devendra Joshi - PSPB

1

Kunal Agarwal

0

Neeraj Kumar

0

Devendra Joshi - PSPB

3

Devendra Joshi

3

B. Bhaskar

3

B. Bhaskar - KTK

3

B. Bhaskar - KTK

4

B. Bhaskar - KTK

1

Dhvaj Haria - PSPB

0

Subrat Das

0

Durga Prasad

0

S. Shrikrishna - TN

1

S. Shrikrishna

3

Rishabh Thakkar

0

Manan Chandra - PSPB

1

Brijesh Damani - PSPB

2

Manan Chandra

3

Satish Kumar Amrut

1

Brijesh Damani - PSPB

3

Brijesh Damani

3

Dhruv Sitwala

3

Dhruv Sitwala - PSPB

1

Siddharth Parikh - RLY

2

Dhvaj Haria - PSPB

4

S. Simhachalam

0

Manish Jain

1

Siddharth Parikh - RLY

3

Siddharth Parikh

3

Dhvaj Haria

3

Dhvaj Haria - PSPB

3

Dhvaj Haria - PSPB

4

Rishabh Kumar

0

D. Raj Kumar

0

Sourav Kothari - PSPB

1

Sourav Kothari

3

Game Scores

FINAL

Pankaj Advani beat Dhvaj Haria :: 5-0 (151 (147)-00, 152 (109)-00, 151 (138)-36, 151 (151)-00, 152 (84)-112 (67))

 

For 3 & 4 Position

B. Bhaskar beat Rupesh Shah :: 3-2 (150-57, 62-150, 151-116, 26-150, 152 (150)-09)

 

Semi Finals

Pankaj Advani beat Rupesh Shah :: 4-0 (151(128)-31, 150(105)-11, 151(147)-12, 150(134)-71(65))

Dhvaj Haria beat B. Bhaskar :: 4-1 (157(53uf)-137, 150(42, 108uf)-98(98), 150(54, 56)-52(52), 118(93)-151(64uf), 151(98)-132(80, 52))

 

5 to 8 Placing

-- beat -- :: 0-0 ()

-- beat -- :: 0-0 ()

 

For 5 & 6 Position

-- beat -- :: 0-0 ()

 

For 7 & 8 Position

-- beat -- :: 0-0 ()

 

Quarter Finals

Pankaj Advani beat Alok Kumar :: 4-0 (150(129)-134(86), 151(104)-47, 151(52)-110(54), 153(153)-00)

Rupesh Shah beat Devendra Joshi :: 4-1 (150(117)-31, 150(150)-00, 129(110)-154(100), 150(81)-32, 150(58,66)-107(67))

B. Bhaskar beat Brijesh Damani :: 4-2 (09-150(60,51), 150-147, 151(64)-114, 100-150(60), 150(147)-90(90), 151(94,57)-40)

Dhvaj Haria beat Siddharth Parikh :: 4-2 (150-48, 60-151, 152(137)-61, 08-152, 150(96)-126, 150(141)-00)

 

Pre-Quarter Finals

Pankaj Advani beat K. Venkatesham :: 3-0 (153(73,70)-42, 150(124)-47, 150(119)-16)

Alok Kumar beat Sundeep Gulati :: 3-0 (151(99)-109, 150(59)-112, 152(55)-96)

Rupesh Shah beat Rohan Jambusaria :: 3-0 (150(91)-38, 150-64, 150(94)-68)

Devendra Joshi beat Aditya Agrawal :: 3-1 (111(60)-151(52), 152(97)-44, 150(50)-82, 151(52)-102)

B. Bhaskar beat S. Shrikrishna :: 3-1 (21-151(77), 152(86)-63, 150-44, 150(93)-107(57))

Brijesh Damani beat Manan Chandra :: 3-1 (151(97)-67, 85-151, 152(62)-110, 150(53)-81)

Siddharth Parikh beat Dhruv Sitwala :: 3-1 (152(71)-25, 147-151, 150(70)-126, 154(128)-00)

Dhvaj Haria beat Sourav Kothari :: 3-1 (33-150(125), 150(150)-00, 151(149)-02, 150(79,71)-136(136))

 

Last-32

Pankaj Advani beat Bhuvaneshwaran D. :: 3-0 (151(94,57)-32, 151(151)-07, 150(92, 58)-10)

K. Venkatesham beat Himanshu Jain :: 3-1 (52-150(87), 101(100)-20, 152-117, 151(117)-00)

Sundeep Gulati beat Rafath Habib :: 3-2 (50-151(70), 150-40, 150-70, 115-150, 151-129)

Alok Kumar beat Prem Prakash :: 3-0 (154(152uf)-13, 150(61)-07, 153(79)-114(53))

Rupesh Shah beat Sasha Sambi :: 3-0 (154(154)-00, 150(73, 56)-32, 150(150)-00)

Rohan Jambusaria beat Kamal Chawla :: 3-0 (152(57)-75, 150(73)-14, 151(72)-128)

Aditya Agrawal beat Kunal Agarwal :: 3-0 (150-130, 150(86)-17, 150-79)

Devendra Joshi beat Neeraj Kumar :: 3-0 (150-132, 150(94)-77, 150(96)-54)

B. Bhaskar beat Subrat Das :: 3-0 (150(90)-46, 151(118)-33, 150(50)-19)

S. Shrikrishna beat Durga Prasad :: 3-0 (150-29, 150(106)-58, 151(72)-122)

Manan Chandra beat Rishabh Thakkar :: 3-0 (155-127(85), 154(57)-141(105), 150(81)-92)

Brijesh Damani beat Satish Kumar Amrut :: 3-1 (151(63)-123(54), 153(79)-50, 102-152, 151(66)-46)

Dhruv Sitwala beat S. Simhachalam :: 3-0 (150-09, 150(142)-03, 150-61)

Siddharth Parikh beat Manish Jain :: 3-1 (31-150(78), 151(98)-56, 150-42, 150(98)-90)

Dhvaj Haria beat Rishabh Kumar :: 3-0 (152(138)-25, 152(70)-32, 150(91)-79)

Sourav Kothari beat D. Raj Kumar :: 3-0 (154(81)-57, 152(87)-80, 152(70)-00)

 

 

 

GROUP STAGE

Best of 5 Games (100-Up)

 

MP = Matches Played; MW = Matches Won; GW = Game win; GL= Game Lost; GD = Game Difference; AVG = Average; POS = Position

GROUP A
S. #

Player

1 2 3 4 MP MW GW GL GD AVG POS
1

Pankaj Advani - PSPB

  3 3 3 3 3 9 0 9 3.0 1
2

Durga Prasad - RLY

0   3 3 3 2 6 3 3 1.0 2
3

Mueem - TL

0 0   3 3 1 3 6 -3 -1.0 3
4

Tushar Shreshta - BH

0 0 0   3 0 0 9 -9 -3.0 4

Game Scores

Mueem beat Tushar Shreshta :: 3-0 (100-29, 101-91, 101-55)

Durga Prasad beat Mueem :: 3-0 (102-27, 100 (62)-29, 102 (100)-20)

Pankaj Advani beat Tushar Shreshta :: 3-0 (100 (55)-33, 103-15, 100 (100)-05)

Pankaj Advani beat Mueem :: 3-0 (100-30, 100(100)-00, 101(71)-10)

Durga Prasad beat Tushar Shreshtha :: 3-0 (100(56)-60, 103(63)-24, 101(59)-13)

Pankaj Advani beat Durga Prasad :: 3-0 (102(86)-57, 101(72)-44, 101(101)-10)

 

GROUP B
S. #

Player

1 2 3 4 MP MW GW GL GD AVG POS
1

Rupesh Shah - PSPB

  3 3 3 3 3 9 1 8 2.6 1
2

Satish Kumar Amrut - KTK

0   3 3 3 2 6 5 1 0.3 2
3

Siddharth Patni - MP

1 2   3 3 1 6 6 0 0.0 3
4

Lakshya Sudi - UKD

0 0 0   3 0 0 9 -9 -3.0 4

Game Scores

Siddharth Patni beat Lakshya Sudi :: 3-0 (101-52, 100-00, 100-00)

Satish Kumar Amrut beat Siddharth Patni :: 3-2 (25-101, 101-50, 82-100, 101-75, 100-28)

Rupesh Shah beat Lakshya Sudi :: 3-0 (100 (94)-00, 100 (63)-06, 100 (93)-00)

Rupesh Shah beat Siddharth Patni :: 3-1 (101(101)-08, 84-102, 100(53)-18, 101(74)-07)

Satish Kumar Amrit beat Lakshya Sudi :: 3-0 (101-18, 100-24, 100-47)

Rupesh Shah beat Satish Kumar Amrut :: 3-0 (101(92)-02, 101(97)-06, 100(100)-06)

 

GROUP C
S. #

Player

1 2 3 4 MP MW GW GL GD AVG POS
1

Sourav Kothari - PSPB

  3 X 3 2 2 6 0 6 3.0 1
2

Prem Prakash - TN

0   X 3 2 1 3 5 -2 -1.0 2
3

Vishal Abrol - J&K

X X X X X X X X X X X
4

Utsav Ramani - GJ

0 2 X   2 0 2 6 -4 -2.0 3

Game Scores

Sourav Kothari beat Utsav Ramani :: 3-0 (100-40, 102 (89)-17, 101-35)

Prem Prakash beat Utsav Ramani :: 3-2 (27-100, 99-101, 101-63, 101-34, 100-27)

Sourav Kothari beat Prem Prakash :: 3-0 (101(97)-27, 100(53)-61, 102(102)-00)

 

GROUP D
S. #

Player

1 2 3 4 MP MW GW GL GD AVG POS
1

Brijesh Damani - PSPB

  3 3 3 3 3 9 1 8 2.6 1
2

M.L. Lakshman - KTK

0   3 1 3 1 4 6 -2 -0.6 3
3

Ankur Khaitan - GJ

0 0   2 3 0 2 9 -7 -2.3 4
4

Kunal Agarwal - OD

1 3 3   3 2 7 6 1 0.3 2

Game Scores

Kunal Agarwal beat Ankur Khetan :: 3-2 (100-64, 55-100, 101-57, 97-101, 100-47)

Brijesh Damani beat Kunal Agarwal :: 3-1 (101 (82)-26, 68-101, 100 (87)-19, 100-00)

M.L. Laxman beat Ankur Khaitan :: 3-0 (100-87, 102-54, 102-39)

Brijesh Damani beat Ankur Khaitan :: 3-0 (100-45, 100-16, 100(64)-29)

Kunal Agarwal beat M.L. Laxman :: 3-1 (100-92, 100-73, 06-100, 100-87)

Brijesh Damani beat M.L. Laxman :: 3-0 (100-31, 100-21, 100(71)-61)

 

GROUP E
S. #

Player

1 2 3 4 MP MW GW GL GD AVG POS
1

Dhruv Sitwala - PSPB

  3 3 3 3 3 9 1 8 2.6 1
2

Malkeet Singh - RLY

0   3 0 3 1 3 6 -3 -1.0 4
3

Bhuvaneshwaran - TN

1 0   3 3 1 4 6 -2 -0.6 2
4

Ketan Chawla - MP

0 3 0   3 1 3 6 -3 -1.0 3

Game Scores

Bhuvaneshwaran beat Ketan Chawla :: 3-0 (102-97, 100-81, 100-39)

Malkeet Singh beat Bhuvaneshwaran :: 3-0 (100-61, 100 (51)-91 (52), 101-85)

Dhruv Sitwala beat Ketan Chawla :: 3-0 (104 (104)-19, 100 (100)-30, 100 (51)-36)

Dhruv Sitwala beat Bhuvaneshwaran :: 3-1 (103(103)-06, 102-52, 29-102, 100-02)

Ketan Chawla beat Malkeet Singh :: 3-0 (101-84, 101-82, 102-65)

Dhruv Sitwala beat Malkeet Singh :: 3-0 (101-12, 101(91)-63, 100(90)-95)

 

GROUP F
S. #

Player

1 2 3 4 MP MW GW GL GD AVG POS
1

Siddharth Parikh - RLY

  3 3 3 3 3 9 2 7 2.3 1
2

Himanshu Jain - TL

2   3 3 3 2 8 5 3 1.0 2
3

Arjun Mehta - KTK

0 1   3 3 1 4 6 -2 -0.6 3
4

Ishtmit Singh Malik - UP

0 1 0   3 0 1 9 -8 -2.6 4

Game Scores

Siddharth Parikh beat Ishtmit Singh Malik :: 3-0 (101 (87)-05, 102 (64)-64, 101-68)

Himanshu Jain beat Arjun Mehta :: 3-1 (100-47, 66-100, 102-90, 100-86)

Siddharth Parikh beat Arjun Mehta :: 3-0 (100(96)-00, 101(52)-52, 101(61)-22)

Himanshu Jain beat Ishtmit Singh Malik :: 3-1 (101(54)-66, 88-101, 100-36, 100(54)-41)

Siddharth Parikh beat Himanshu Jain :: 3-2 (101-39, 100-57, 39-101, 50-101, 102-37)

-- beat -- :: 0-0 ()

 

GROUP G
S. #

Player

1 2 3 4 MP MW GW GL GD AVG POS
1

Dhvaj Haria - PSPB

  2 3 X 2 1 5 3 2 1.0 1
2

I.H. Manudev - KTK

3   1 X 2 1 4 5 -1 -0.5 3
3

Sasha Sambi - KTK

0 3   X 2 1 3 4 -1 -0.5 2
4

Saurabh K. Ayyagari - CG

X X X X X X X X X X X

Game Scores

Sasha Sambi beat I.H. Manudev :: 3-1 (101-44, 102-88, 74-102, 101-76)

Dhvaj Haria beat Sasha Sambi :: 3-0 (100-28, 100(66)-17, 100(54)-00)

I.H. Manudev beat Dhvaj Haria :: 3-2 (00-102(98), 101(72)-65, 101(67)-80, 09-100(78), 102(66)-97)

 

GROUP H
S. #

Player

1 2 3 4 MP MW GW GL GD AVG POS
1

Vishal Madan - MH

  2 0 X 2 0 2 6 -4 -2.0 3
2

D. Raj Kumar - KTK

3   1 X 2 1 4 5 -1 -0.5 2
3

Rafath Habib - RLY

3 3   X 2 2 6 1 5 2.5 1
4

Ajinkya Agnihotri - HR

X X X X X X X X X X X

Game Scores

Rafath Habib beat D. Raj Kumar :: 3-1 (47-100, 100-81, 100-95, 101-72)

Rafath Habib beat Vishal Madan :: 3-0 (100-53, 100-20, 100-44)

D. Raj Kumar beat Vishal Madan :: 3-2 (101(66)-86, 101-89, 69-100, 55-102, 100-70)

 

GROUP I
S. #

Player

1 2 3 4 MP MW GW GL GD AVG POS
1

B. Bhaskar - KTK

  3 3 3 3 3 9 0 9 3.0 1
2

Rohan Jambusaria - MH

0   3 3 3 2 6 5 1 0.3 2
3

Rovin D'Souza - RLY

0 2   3 3 1 5 7 -2 -0.6 3
4

M. S. Reddy - AP

0 0 1   3 0 1 9 -8 -2.6 4

Game Scores

Rovin D'Souza beat M.S. Reddy :: 3-1 (89-100, 100-56, 101-71, 101-70)

Rohan Jambusaria beat Rovin D'Souza :: 3-2 (102 (77)-00, 100 (96)-38, 33-101, 37-101, 101-56)

B. Bhaskar beat M.S. Reddy :: 3-0 (101 (50)-48, 100 (100)-36, 102 (82)-05)

B. Bhaskar beat Rovin D'Souza :: 3-0 (100(87)-37, 100-90(50), 100(82)-10)

Rohan Jambusaria beat M.S. Reddy :: 3-0 (105(87)-00, 101(66)-18, 100-82)

B. Bhaskar beat Rohan Jambusaria :: 3-2 (100(95)-00, 100-78, 101(81)-46)

 

GROUP J
S. #

Player

1 2 3 4 MP MW GW GL GD AVG POS
1

Devendra Joshi - PSPB

  3 3 3 3 3 9 0 9 3.0 1
2

Subrat Das - OD

0   3 3 3 2 6 3 3 1.0 2
3

K.S. Naveen Kumar - KTK

0 0   1 3 0 1 9 -8 -2.6 4
4

Vijay Nichani - TN

0 0 3   3 1 3 7 -4 -1.3 3

Game Scores

Vijay Nichani beat K.S. Naveen Kumar :: 3-1 (102-32, 102-68, 84-100, 100-45)

Devendra Joshi beat Vijay Nichani :: 3-0 (101 (52)-96, 100 (72)-54, 101 (50)-39)

Subrat Das beat K.S. Naveen Kumar :: W-O ()

Devendra Joshi beat K.S. Naveen Kumar :: W-O ()

Subrat Das beat Vijay Nichani :: 3-0 (101-93(52), 101-83, 100-66)

Devendra Joshi beat Subrat Das :: 3-0 (102-55, 101(61)-24, 102(102)-02)

 

GROUP K
S. #

Player

1 2 3 4 MP MW GW GL GD AVG POS
1

S. Simhachalam - RLY

  3 1 3 3 2 7 5 2 0.6 2
2

Shyam Jagtiani - WB

2   2 3 3 1 7 6 1 0.6 3
3

Aditya Agrawal - RLY

3 3   3 3 3 9 3 6 2.0 1
4

Anseth Pareira - JKD

0 0 0   3 0 0 9 -9 -3.0 4

Game Scores

Aditya Agrawal beat Anseth Pareira :: 3-0 (100 (51)-19, 100-06, 100-93)

S. Simhachalam beat Anseth Pareira :: 3-0 (100-82, 100 (55)-82, 100 (74)-44)

Aditya Agrawal beat Shyam Jagtiani :: 3-2 (69-101, 54-101, 101-52, 102-85, 101-39)

Aditya Agrawal beat S. Simhachalam :: 3-1 (71(60)-100, 100(58)-45, 100-76, 100(63)-87)

Shyam Jagtiani beat Anseth Pareira :: 3-0 (102-86, 102-56, 100-24)

S. Simhachalam beat Shyam Jagtiani :: 3-2 (101-69, 33-100, 06-100(52), 100-41, 100(66)-41)

 

GROUP L
S. #

Player

1 2 3 4 MP MW GW GL GD AVG POS
1

K. Venaktesham - RLY

  3 3 0 3 2 6 3 3 1.0 1
2

Manan Chandra - PSPB

0   3 3 3 2 6 3 3 1.0 2
3

Michael Rebello - KTK

0 0   2 3 0 2 9 -7 -2.3 4
4

I.V. Rajeev - AP

3 0 3   3 2 6 5 1 0.3 3

Game Scores

I.V. Rajeev beat Michael Rebello :: 3-2 (61-101, 100 (62)-50, 92-102, 100-98 (58), 102-50)

I.V. Rajeev beat K. Venkatesham :: 3-0 (101 (69)-08, 100-71, 104(61)-69)

Manan Chandra beat Michael Rebello :: 3-0 (101-24, 100 (51)-50, 100-59)

K. Venkatesham beat Michael Rebello :: 3-0 (100 39, 100-26, 101-37)

Manan Chandra beat I.V. Rajeev :: 3-0 (100-53, 100(100)-02, 100-60)

K. Venkatesham beat Manan Chandra :: 3-0 (101-43, 100-90, 100(68)-09)

 

GROUP M
S. #

Player

1 2 3 4 MP MW GW GL GD AVG POS
1

S. Shankar Rao - AP

X X X X X X X X X X X
2

Kamal Chawla - RLY

X   3 3 2 2 6 2 4 2.0 1
3

Nadeem Azeez - KTK

X 0   0 2 0 0 6 -6 -3.0 3
4

Rishabh Kumar - MH

X 2 3   2 1 5 3 2 1.0 2

Game Scores

Kamal Chawla beat Nadeem Azeez :: 3-0 (100-46, 100-47, 100-09)

Kamal Chawla beat Rishabh Kumar :: 3-2 (32-100(51), 100-55, 41-100, 100(90)-38, 101-87)

-- beat -- :: 0-0 ()

 

GROUP N
S. #

Player

1 2 3 4 MP MW GW GL GD AVG POS
1

Manish Jain - WB

  1 3 3 3 2 7 5 2 0.6 2
2

Alok Kumar - PSPB

3   3 3 3 3 9 1 8 2.6 1
3

Shekhar Surve - MH

2 0   3 3 1 5 6 -1 -0.3 3
4

Amit Sharma - DL

0 0 0   3 0 0 9 -9 -3.0 4

Game Scores

Amit Sharma beat Shekhar Surve :: 3-0 (100-52, 100-56, 100-80)

Manish Jain beat Amit Sharma :: 3-0 (100-50, 102-98, 101 (52)-33)

Alok Kumar beat Shekhar Surve :: 3-0 (101 (89)-35, 101-00, 101-49)

Manish Jain beat Shekhar Surve :: 3-2 (74-102, 102-41, 55-102, 101-39, 100-57)

Alok Kumar beat Amit Sharma :: 3-0 (101-79, 102-34, 100(54)-23)

Alok Kumar beat Manish Jain :: 3-1 (101(59)-38, 46-101(57), 101(56)-59, 101(51,56)-03)

 

GROUP O
S. #

Player

1 2 3 4 MP MW GW GL GD AVG POS
1

S. Shrikrishna - TN

  3 3 3 3 3 9 5 4 1.3 1
2

Neeraj Kumar - RLY

2   2 3 3 1 7 6 1 0.3 2
3

Kaavya Bharath - TN

1 3   3 3 2 7 7 0 0.0 3
4

Aamer Hussain - WB

2 0 2   3 0 4 9 -5 -1.6 4

Game Scores

Aamer Hussain beat Kaavya Bharath :: 3-2 (100-56, 49-101, 52-100, 100 (64)-09, 102 (53)-75)

S. Shrikrishna beat Aamer Hussain :: 3-2 (104-04, 79-100, 100(61)-44, 80(69)-100, 101(79)-45)

Kaavya Bharath beat Neeraj Kumar :: 3-2 (77-101, 101 (57)-93, 103-56, 08-101 (69), 101-98)

S. Shrikrishna beat Kaavya Bharath :: 3-1 (79-100, 100(68)-22, 100(63)-87(59), 101(68)-32)

Neeraj Kumar beat Aamer Hussain :: 3-0 (102(62)-52, 101(54)-91(68), 100(80)-58)

S. Shrikrishna beat Neeraj Kumar :: 3-2 (100(67)-70, 59-101(67), 100-87, 58-104, 100-68)

 

GROUP P
S. #

Player

1 2 3 4 MP MW GW GL GD AVG POS
1

Rishabh Thakkar - MH

  3 3 3 3 3 9 3 6 2.0 1
2

Sundeep Gulati - DL

0   3 3 3 2 6 6 0 0.0 2
3

Nikhil Ghadge - MH

1 2   3 3 1 6 7 -1 -0.3 3
4

Nittin Kohli - UP

2 1 1   3 0 4 9 -5 -1.6 4

Game Scores

Nikhil Ghadge beat Nittin Kohli :: 3-1 (07-101, 100-71, 100 (91)-14, 101-68)

Sundeep Gulati beat Nikhil Ghadge :: 3-2 (101-27, 100-37, 70-101, 00-101 (99)-100-86)

Rishabh Thakkar beat Nittin Kohli :: 3-2 (100 (50)-20, 44-101, 80-100, 102 (65)-49, 102-88)

Rishabh Thakkar beat Nikhil Ghadge :: 3-1 (100-89, 62-100, 101-94, 103(68)-67)

Sundeep Gulati beat Nittin Kohli :: 3-1 (68-100(52), 101-81, 100(100)-23, 100-73)

Rishabh Thakkar beat Sundeep Gulati :: 3-0 (102-80, 100(61)-54, 101(50)-60)