The West Bengal State Ranking 6Red Snooker Championship 2018

Saturday Club - Kolkata - West Bengal

 

RESULTS

 

Last-64   Last-32   Pre-Quarter Finals   Quarter Finals   Semi Finals   FINAL

Ankit Kariwala

3

Ankit Kariwala

3

Ankit Kariwala

.

--

.

--

.

--

Dev Nathani

0

Shivam Saraf

2

Gurbachan Singh

1

Gurbachan Singh

3

Siddharth Casyab

3

Siddharth Casyab

3

Siddharth Casyab

.

Irshaad Ali

0

Ankit Gandhi

0

Shyam Jagtiani

2

Shyam Jagtiani

3

Shakil Ahmed

.

Shakil Ahmed

3

Shakil Ahmed

.

--

.

Arjun Thakkar

.

Sonam Bhutia

3

Sonam Bhutia

1

Pradyumna Mimani

2

Dheerendra Baid

3

Dheerendra Baid

1

Arshad Zama

.

Hasan Rashid

0

Hitesh Adukia

0

Arshad Zama

3

Arshad Zama

3

Manish Jain

.

--

.

--

.

--

.

--

.

Siddique Saif

.

Aman Jaiswal

2

Rohan Gandhi

.

Rohan Gandhi

3

Gautam Khanwani

.

--

.

--

.

Navneet Nathani

.

Rajveer Dutta

2

Akram Khan

.

Akram Khan

3

Rajesh Tulsian

1

Ayush Namchu

.

--

.

--

.

Ayush Namchu

3

Ramesh Jaiswal

3

Ramesh Jaiswal

.

Kingshuk Saha

2

S.K. Sarfarazuddin

3

S.K. Sarfarazuddin

.

--

.

Dheeraj Baid

0

Ajit Pal Singh

.

--

.

Niraj Khemka

.

Mudit Poddar

3

Mudit Poddar

3

Mudit Poddar

.

--

.

--

.

--

Satyam Sethia

0

Upendra Singh

0

Arafat Mondal

0

Arafat Mondal

3

Niraj Sharma

3

Niraj Sharma

2

Rohit Malhotra

.

Ali Reza Khan

0

Rajat Agarwala

1

Rohit Malhotra

3

Rohit Malhotra

3

Shoaib Khan

3

Shoaib Khan

3

Shoaib Khan

.

--

.

Arjun Bagga

0

Devesh Sonthalia

1

Gaurav Sharma

1

Gaurav Sharma

3

Abdul Miraz

3

Abdul Miraz

3

Abdul Miraz

.

Jay Shaw

0

Ataur Rehman

0

Vishal Sahay

2

Vishal Sahay

3

Terence Mack

3

Terence Mack

.

--

.

--

.

--

.

Aman Akbar

0

Varun Suraiya

0

Dhruv Agarwal

.

Dhruv Agarwal

3

Nilangshu Haldra

3

Nilangshu Haldra

.

--

.

Gautam Biyani

0

Anant Agarwal

0

Wangchuk Bhutia

.

Wangchuk Bhutia

3

Jyotirmoy Das

.

--

.

--

.

--

.

Sunil Saraogi

.

Gerard Downes

0

Md. Saif Khan

.

Md. Saif Khan

3

Chandan Balmiki

.

--

.

--

.

Anil Poddar

.

Sarvesh Kajaria

.

--

.

Aamer Hussain

.