BSAG All India Open Snooker Tournament 2018

Bambolin - GOA

 

RESULTS

 

FINAL: M. Yogesh Kumar beat S.Shrikrishna :: 5-4

(00-94(94), 68-39, 28-65, 101(97)-01, 45-64, 44-56, 100(100)-00, 64-50, 69-00)

 

Last-64   Last-32   Pre-Quarter Finals   Quarter Finals   Semi Finals   FINAL

Ashutosh Padhy - OD

.

Ashutosh Padhy - OD

3

Ashutosh Padhy - OD

2

Vijay Nichani - TN

1

Yogesh Kumar

4

Yogesh Kumar

BYE

.

Jagadesh B. - TN

1

Chitradeep Deb

1

Chitradeep Deb

3

Mukund Dhurvi

0

Vinod Kerkar - GOA

1

Vijay Nichani - TN

3

Vinod Kerkar - GOA

3

Akshay Hosmani

0

Vijay Nichani - TN

3

Vijay Nichani - TN

3

Zeshan

3

Zeshan

3

Zeshan

1

Yogesh Kumar

4

Sumeet Gadkari

1

Prakash Shinde

0

Roopesh Redkar

2

Roopesh Redkar

3

Mahesh Aditya

3

Mahesh Aditya

0

Yogesh Kumar

3

Mukesh Chawla

0

BYE

.

Yogesh Kumar

3

Yogesh Kumar

.

Mukund Bharadia-MH

.

Mukund Bharadia-MH

3

Mukund Bharadia-MH

3

Mukund Bharadia-MH

4

Mukund Bharadia-MH

2

BYE

.

Shams Azhar

1

Bhawesh Keshwa

0

Bhawesh Keshwa

3

Shivprakash P.

3

Shivprakash P.

2

Amit Parashar

1

Milin Tendulkar

2

Amit Parashar

3

Amit Parashar

3

Sanjay Varshan

0

Anshul Tendekar

0

Hussein Khan - MP

3

Hussein Khan - MP

2

Anurag Giri

1

Hussein Khan - MP

3

Sameer Ahmed Baksh

3

Sameer Ahmed Baksh

2

Shreyash Pednekar

1

Jeya Sekhar

3

Jeya Sekhar

.

Anurag Giri

3

Chirag Mandirutta

1

BYE

.

Anurag Giri

.

Anurag Giri

.

Rafath Habib - RLY

.

Rafath Habib - RLY

.

Alexander Rago-GOA

1

Krishna Barad

2

R. Girish - RLY

1

S. Shrikrishna - TN

BYE

.

Lesly Mascarenhas

0

Alexander Rago-GOA

.

Alexander Rago-GOA

3

Vishal Bhogle

0

Omkar Naik Burye

.

Krishna Barad

3

Omkar Naik Burye

3

Lawrence Fernandez

0

Krishna Barad

.

Krishna Barad

3

Abrar Mali

0

Kushal Chandra

.

Sumit Sutradhar

1

R. Girish - RLY

4

Kushal Chandra

3

Sumit Sutradhar

3

Sumit Sutradhar

.

Sarvesh Kolwalkar

1

Jeya Selvan

1

Subhash Gaikwad

0

R. Girish - RLY

3

Subhash Gaikwad

3

BYE

.

R. Girish - RLY

3

R. Girish - RLY

.

S. Shrikrishna - TN

.

S. Shrikrishna - TN

3

S. Shrikrishna - TN

3

S. Shrikrishna - TN

3

S. Shrikrishna - TN

4

BYE

.

Nandan Vengurlekar

W

Nandan Vengurlekar

0

Kunal Rokade

O

Dhiraj Dhuri

3

Dhiraj Dhuri

1

Pratik Chaudhari

0

Rahul Talkar

2

Pratik Chaudhari

3

Pratik Chaudhari

3

J. Varun Kumar - TN

0

Shreyas Kadam

0

Viren Sharma - MP

.

Viren Sharma - MP

1

Faisal Khan - RLY

2

Viren Sharma - MP

3

Syed Ahmed Hussein

3

Syed Ahmed Hussein

.

Nashwin DSouza-GOA

2

Abhijit Kudwa

O

Anand Yelve

0

Faisal Khan - RLY

3

Anand Yelve

W

BYE

.

Faisal Khan - RLY

3

Faisal Khan - RLY

.