Indian National Billiards & Snooker Championship 2018

Bangalore - Karnataka

 

RESULTS

Senior Billiards - MAIN

 

Rank 1

S. Shrikrishna

Rank 2

Dhvaj Haria

Rank 3

Dhruv Sitwala

Rank 4

Sourav Kothari

       

Rank 5

Siddharth Parikh

Rank 6

Devendra Joshi

Rank 7

Rohan Jambusaria

Rank 8

B. Bhaskar

       

 

KNOCKOUT STAGE

 

Last-32   Pre-Quarter Finals   Quarter Finals   Semi Finals   FINAL   WINNER

B. Bhaskar

3

B. Bhaskar

4

B. Bhaskar

1

Dhruv Sitwala

1

S. Shrikrishna

5

S. Shrikrishna

R.S. Prasad

0

Akshay Kumar

2

Prem Prakash

1

Prem Prakash

3

Rishabh Thakkar

3

Rishabh Thakkar

1

Dhruv Sitwala

4

Sundeep Gulati

0

R. Girish

0

Dhruv Sitwala

4

Dhruv Sitwala

3

S. Shrikrishna

3

S. Shrikrishna

4

S. Shrikrishna

4

S. Shrikrishna

5

D. Raj Kumar

2

Ketan Chawla

2

Akram Khan

0

Akram Khan

3

Aditya Agrawal

3

Aditya Agrawal

1

Devendra Joshi

1

Kreish Gurbaxani

0

Hritik Jain

0

Devendra Joshi

4

Devendra Joshi

3

Siddharth Parikh

3

Siddharth Parikh

4

Siddharth Parikh

.

Sourav Kothari

1

Dhvaj Haria

0

Parthiv Jhaveri

0

Laxman Rawat

0

Neeraj Kumar

3

Neeraj Kumar

3

Rupesh Shah

3

Rupesh Shah

3

Sourav Kothari

.

V. Subramaniam

1

Manan Chandra

0

Sourav Kothari

4

Sourav Kothari

3

Brijesh Damani

3

Brijesh Damani

3

Dhvaj Haria

4

Dhvaj Haria

5

Rishabh Kumar

0

Durga Prasad

1

Dhvaj Haria

4

Dhvaj Haria

3

Rohan Jambusaria

3

Rohan Jambusaria

4

Rohan Jambusaria

0

K. Venkatesham

1

Vishal Madan

.

Vishal Madan

1

Alok Kumar

.

Game Scores

FINAL

S. Shrikrishna beat Dhvaj Haria :: 5-0 (150(95)-116, 150(75)-90, 150(136)-25, 150(105)-38, 150(61)-140)

 

For 3 & 4 Position

Dhruv Sitwala beat Sourav Kothari :: 3-1 (151-106, 24-151, 150-43, 151-55)

 

Semi Finals

S. Shrikrishna beat Dhruv Sitwala :: 5-1 (22-150(134), 150-00, 153(114)-58, 152-16, 152(100)-122(110), 151(128)-28)

Dhvaj Haria beat Sourav Kothari :: 5-1 (04-152, 152(110)-34, 150(150)-02, 150-73, 151-07, 150(115)-135)

 

5 to 8 Placing

Devendra Joshi beat B. Bhaskar :: 2-1 (00-100(100), 100-36, 101-79)

Siddharth Parikh beat Rohan Jambusaria :: 2-0 (102(102)-00, 101-80)

 

For 5 & 6 Position

Siddharth Parikh beat Devendra Joshi :: 2-1 (12-104, 103(103)-00, 100-19)

 

For 7 & 8 Position

Rohan Jambusaria beat B. Bhaskar :: 2-0 (101-86, 101(101)-00)

 

Quarter Finals

Dhruv Sitwala beat Rishabh Thakkar :: 4-1 (151(134)-02, 98-150, 150-146, 150-42, 151-19)

S. Shrikrishna beat Devendra Joshi :: 4-1 (152(150)-116, 152-57, 150-59, 96-152, 152(116)-70)

Sourav Kothari beat Siddharth Parikh :: 4-2 (105(105)-150, 44-150, 150(114)-103, 152-73, 151-56, 150-29)

Dhvaj Haria beat Rohan Jambusaria :: 4-0 (150-18, 150-00, 150(143)-100, 150-88)

 

Pre-Quarter Finals

Dhruv Sitwala beat B . Bhaskar :: 4-1 (150-103, 11-151(151), 150-118, 150-12, 151-109)

S. Shrikrishna beat Akram Khan :: 4-0 (150(110)-73, 150-54, 150-43, 150-121)

Devendra Joshi beat Aditya Agrawal :: 4-1 (150-00, 150(135)-55, 151-98, 61-152(119), 150-126)

Siddharth Parikh beat Neeraj Kumar :: 4-3 (151-51, 85-150, 150-42, 127-150, 68-152, 150-43, 152-27)

Sourav Kothari beat Rupesh Shah :: 4-3 (30-150, 30-151, 151(151)-102(102), 95-151, 150-109, 150-64, 150-76)

Dhvaj Haria beat Brijesh Damani :: 4-3 (24-151(137), 16-151(122), 151-49, 18-150, 150-53, 150-96, 152-108)

Rohan Jambusaria beat Vishal Madan :: 4-1 (150-49, 152-61, 81-152, 150(138)-51, 150-63)

 

Last-32

B . Bhaskar beat R.S. Prasad :: 3-0 (150(143)-39, 151-00, 151-17)

Prem Prakash beat Akshay Kumar :: 3-2 (35-152, 150-46, 111-151, 151-96, 151-07)

Rishabh Thakkar beat Sundeep Gulati :: 3-0 (151(142)-02, 150-119, 151-46)

Dhruv Sitwala beat R. Girish :: 3-0 (151-08, 151-39, 150-107))

S. Shrikrishna beat D. Raj Kumar :: 3-2 (145-151, 152(100)-18, 62-150, 150-58, 150-80)

Akram Khan beat Ketan Chawla :: 3-2 (46-150(110), 120-150, 150-67, 151-24, 150-131)

Aditya Agrawal beat Kreishh Gurbaxani :: 3-0 (150-90, 151-86, 151-62)

Devendra Joshi beat Hritik Jain :: 3-0 (152-119, 146-103, 150-20)

Siddharth Parikh beat Parthiv Jhaveri :: 3-0 (155-00, 151-33, 150-21)

Neeraj Kumar beat Laxman Rawat :: 3-0 (151-38, 151-132, 150-60)

Rupesh Shah beat V. Subramaniam :: 3-1 (00-150, 150-02, 150-40, 150-126)

Sourav Kothari beat Manan Chandra :: 3-0 (152-24, 150-14, 151(149)-31)

Brijesh Damani beat Rishabh Kumar :: 3-0 (150-65, 150-121, 152-52)

Dhvaj Haria beat Durga Prasad :: 3-1 (145-150, 150(107)-81, 150-53, 150(140)-00)

Rohan Jambusaria beat K. Venkatesham :: 3-1 (152-91, 21-151, 151-55, 151-127)

Vishal Madan beat Alok Kumar :: 3-1 (03-151(130), 150-147, 151-143, 151-121)

 

 

 

GROUP STAGE

Best of 5 Games (100-Up)

 

MP = Matches Played; MW = Matches Won; GW = Game win; GL= Game Lost; GD = Game Difference; AVG = Average; POS = Position

GROUP A
S. #

Player

1 2 3 4 MP MW GW GL GD AVG POS
1

Dhvaj Haria - PSPB

  3 3 W . . . . . . .
2

Aamer Hussein - WB

0   1 . . . . . . . .
3

Hritik Jain - MP

1 3   . . . . . . . .
4

Arjun Anand - UKD

O . .   . . . . . . .

Game Scores

Hritik Jain beat Aamer Hussein :: 3-1 (65-150, 150-84, 150-114, 150-101)

Dhvaj Haria beat Hritik Jain :: 3-1 (150(101)-107, 128-150, 150-113, 150-02)

Dhvaj Haria beat Aamer Hussein :: 3-0 (152-95, 150-19, 151-71)

-- beat -- :: 0-0 ()

-- beat -- :: 0-0 ()

-- beat -- :: 0-0 ()

 

GROUP B
S. #

Player

1 2 3 4 MP MW GW GL GD AVG POS
1

B. Bhaskar - KTK

  3 3 3 . . . . . . .
2

Laxman Rawat - PSPB

0   3 3 . . . . . . .
3

Vaibhav Mehra - BH

0 0   3 . . . . . . .
4

Anseth Pareira - JKD

0 0 2   . . . . . . .

Game Scores

B. Bhaskar beat Anseth Pareira :: 3-0 (150-21, 150-07, 150-12)

Laxman Rawat beat Vaibhav Mehra :: 3-0 (151-48, 153-137, 151-99)

B. Bhaskar beat Vaibhav Mehra :: 3-0 (150-25, 152-53, 151-13)

Laxman Rawat beat Anseth Pareira :: 3-0 (150-36, 151-119, 150-21)

B. Bhaskar beat Laxman Rawat :: 3-0 (150-74, 151-44, 152-115)

Vaibhav Mehra beat Anseth Pareira :: 3-2 (150-112, 91-151, 63-151, 151-110, 152-37)

 

GROUP C
S. #

Player

1 2 3 4 MP MW GW GL GD AVG POS
1

Rupesh Shah - PSPB

  3 3 3 . . . . . . .
2

Akshay Kumar - UP

1   3 3 . . . . . . .
3

B. Jagadesh - TN

1 1   3 . . . . . . .
4

Atit Shah - KRL

0 0 0   . . . . . . .

Game Scores

Rupesh Shah beat Atit Shah :: 3-0 (150-60, 151-38, 150-49)

Akshay Kumar beat B. Jagadesh :: 3-1 (152-84, 150-83, 73-151, 154-113)

Rupesh Shah beat B. Jagadesh :: 3-1 (151-46, 152-25, 135-151, 150-142)

Akshay Kumar beat Atit Shah :: 3-0 (151-70, 151-113, 150-121)

B. Jagadesh beat Atit Shah :: 3-0 (151-56, 151-130, 150-85)

Rupesh Shah beat Akshay Kumar :: 3-1 (150-82, 150(112)-12, 134-150, 150-65)

 

GROUP D
S. #

Player

1 2 3 4 MP MW GW GL GD AVG POS
1

Alok Kumar - PSPB

  3 W 3 . . . . . . .
2

R.S. Prasad - AP

0   W 3 . . . . . . .
3

Nitin Pillai - MH

O O   O . . . . . . .
4

A. Kamalapuri - ASM

0 1 W   . . . . . . .

Game Scores

Alok Kumar beat A. Kamalapuri :: 3-0 (153(111)-22, 151(90,49)-00, 150-77)

R.S. Prasad beat A. Kamalapuri :: 3-1 (152-100, 151-55, 116-150, 151-79)

Alok Kumar beat R.S. Prasad :: 3-0 (153-149, 151(151)-00, 155-41)

-- beat -- :: 0-0 ()

-- beat -- :: 0-0 ()

-- beat -- :: 0-0 ()

 

GROUP E
S. #

Player

1 2 3 4 MP MW GW GL GD AVG POS
1

Siddharth Parikh - RLY

  3 3 3 . . . . . . .
2

D. Raj Kumar - KTK

0   3 3 . . . . . . .
3

Rovin D''Souza - RLY

0 2   3 . . . . . . .
4

Himanshu Jain - TL

0 1 2   . . . . . . .

Game Scores

Siddharth Parikh beat Himanshu Jain :: 3-0 (150-92, 150-80, 150-108)

D. Raj Kumar beat Rovin D'Souza :: 3-2 (150-78, 151-69, 91-151, 41-152, 150-86)

Siddharth Parikh beat Rovin D'Souza :: 3-0 (151-55, 150-19, 150-17)

D. Raj Kumar beat Himanshu Jain :: 3-1 (143-150, 150-133, 152-125, 152-138)

Rovin D'Souza beat Himanshu Jain :: 3-2 (150-113, 32-151, 151-75, 16-152, 151-91)

Siddharth Parikh beat D. Raj Kumar :: 3-0 (151-44, 152-98, 150-95)

 

GROUP F
S. #

Player

1 2 3 4 MP MW GW GL GD AVG POS
1

Devendra Joshi - PSPB

  3 3 3 . . . . . . .
2

Parthiv Jhaveri - GJ

0   3 3 . . . . . . .
3

Nikhil Ghadge - RLY

0 2   1 . . . . . . .
4

Amit Sharma - DL

0 0 3   . . . . . . .

Game Scores

Devendra Joshi beat Amit Sharma :: 3-0 (150-90, 151(98, 53), 150-59)

Parthiv Jhaveri beat Nikhil Ghadge :: 3-2 (152-93, 111-150, 130-151, 150-61, 151-118)

Devendra Joshi beat Nikhil Ghadge :: 3-0 (150-87, 152-38, 150(105)-21)

Parthiv Jhaveri beat Amit Sharma :: 3-0 (152-41, 150-126, 152-104)

Devendra Joshi beat Parthiv Jhaveri :: 3-0 (150-58, 151(121)-13, 150(111)-42)

Amit Sharma beat Nikhil Ghadge :: 3-1 (150-60, 79-150, 150-96, 151-103)

 

GROUP G
S. #

Player

1 2 3 4 MP MW GW GL GD AVG POS
1

Brijesh Damani - PSPB

  3 3 3 . . . . . . .
2

Ketan Chawla - MP

1   3 3 . . . . . . .
3

Govind Raj Reddy - RLY

0 2   0 . . . . . . .
4

Tushar Shreshtha - BH

0 0 3   . . . . . . .

Game Scores

Brijesh Damani beat Tushar Shreshtra :: 3-0 (151-09, 152-39, 151-86)

Ketan Chawla beat Govind Raj Reddy :: 3-2 (106-150, 150-61, 65-150, 152-142, 151-92)

Brijesh Damani beat Govind Raj Reddy :: 3-0 (151-98, 152-45, 150-31)

Ketan Chawla beat Tushar Shreshtha :: 3-0 (155-82, 150-54, 152-23)

Govind Raj Reddy beat Tushar Shreshtha :: 3-0 (152-96, 152-140, 151-64)

Brijesh Damani beat Ketan Chawla :: 3-1 (151-42, 114-150, 152-121, 152-95)

 

GROUP H
S. #

Player

1 2 3 4 MP MW GW GL GD AVG POS
1

Sourav Kothari - PSPB

  3 3 3 . . . . . . .
2

Kunal Agarwal - OD

0   0 3 . . . . . . .
3

Kreishh Gurbaxani - MH

0 3   3 . . . . . . .
4

Ajinkya Agnihotri - HR

0 0 0   . . . . . . .

Game Scores

Sourav Kothari beat Ajinkya Agnihotri :: 3-0 (151(129)-14, 152(101)-26, 150(119)-28)

Kreish Gurbaxani beat Kunal Agarwal :: 3-0 (152-123, 152-40, 150-125)

Sourav Kothari beat Kreishh Gurbaxani :: 3-0 (154-58, 151-03, 152-53)

Kunal Agarwal beat Ajinkya Agnihotri :: 3-0 (150-80, 150-42, 151-51)

Sourav Kothari beat Kunal Agarwal :: 3-0 (151-136, 152-92, 150-16)

Kreishh Gurbaxani beat Ajinkya Agnihotri :: 3-0 (151-30, 152-41, 150-78)

 

GROUP I
S. #

Player

1 2 3 4 MP MW GW GL GD AVG POS
1

Dhruv Sitwala - PSPB

  3 3 3 . . . . . . .
2

I.H. Manudev - KTK

1   0 3 . . . . . . .
3

Rishabh Kumar - MH

0 3   3 . . . . . . .
4

M. Simhadari Reddy - AP

0 1 1   . . . . . . .

Game Scores

Dhruv Sitwala beat M. Simhadari Reddy :: 3-0 (151-27, 151-106, 152-67)

Rishabh Kumar beat I.H. Manudev :: 3-0 (150-148, 150-109, 150-57)

Dhruv Sitwala beat Rishabh Kumar :: 3-0 (151-93, 154-56, 150-49)

I.H. Maudev beat M. Simhadari Reddy :: 3-1 (116-155, 150-139(100), 150(81)-98, 150-82)

Dhruv Sitwala beat I.H. Manudev :: 3-1 (150-27, 152-38, 48-151, 152-27)

Rishabh Kumar beat M. Simhadari Reddy :: 3-1 (150-144, 142-151, 152-110, Reddy couldn't continue because of knee pain))

 

GROUP J
S. #

Player

1 2 3 4 MP MW GW GL GD AVG POS
1

K. Venkatesham - RLY

  1 3 3 . . . . . . .
2

Rishabh Thakkar - MH

3   3 3 . . . . . . .
3

Kankan Shamsi - UP

0 0   3 . . . . . . .
4

Rakesh R. Pradhan - OD

0 0 0   . . . . . . .

Game Scores

K. Venkatesham beat Rakesh R. Pradhan :: 3-0 (150-38, 151-61, 151-23)

Rishabh Thakkar beat Kankan Shamsi :: 3-0 (152-299, 150-71, 151-91)

Rishabh Thakkar beat Rakesh R. Pradhan :: 3-0 (150-11, 150-53, 150-25)

K. Venkatesham beat Kankan Shamsi :: 3-0 (150-142, 151-81, 151-139)

Kankan Shamsi beat Rakesh R. Pradhan :: 3-0 (150-86, 150-49, 150-74)

Rishabh Thakkar beat K. Venkatesham :: 3-1 (154-26, 150-87, 98-151, 151-18)

 

GROUP K
S. #

Player

1 2 3 4 MP MW GW GL GD AVG POS
1

Aditya Agrawal - RLY

  3 3 3 . . . . . . .
2

Vishal Madan - MH

1   3 3 . . . . . . .
3

Mundir Sherazi - KTK

1 2   2 . . . . . . .
4

Khizar Raoof - TL

1 2 3   . . . . . . .

Game Scores

Aditya Agrawal beat Khizar Raoof :: 3-1 (150-92, 150-131, 118-150, 151-18)

Vishal Madan beat Mundir Sherazi :: 3-2 (84-151, 150-100, 150-86, 122-150, 150-100)

Aditya Agrawal beat Mundir Sherazi :: 3-1 (38-151, 151-10, 150-119, 151-82)

Vishal Madan beat Khizar Raoof :: 3-2 (135-150, 134-151, 151-98, 151-04, 150-43)

Khizar Raoof beat Mundir Sherazi :: 3-2 (150-105, 131-150, 150-87, 101-150, 150-57)

Aditya Agrawal beat Vishal Madan :: 3-1 (150-99, 150-83, 141-152, 150-113)

 

GROUP L
S. #

Player

1 2 3 4 MP MW GW GL GD AVG POS
1

Manan Chandra - PSPB

  0 3 3 . . . . . . .
2

Prem Prakash - TN

3   3 2 . . . . . . .
3

Shivam Arora - MH

0 0   3 . . . . . . .
4

Ankit Kariwala - WB

2 3 1   . . . . . . .

Game Scores

Prem Prakash beat Shivam Arora :: 3-0 (152-75, 151-135, 151(105)-114)

Manan Chandra beat Ankit Kariwala :: 3-2 (150-90, 125-151, 127-151, 151-64, 150-75)

Manan Chandra beat Shivam Arora :: 3-0 (150-51, 152-63, 153-54)

Ankit Kariwala beat Prem Prakash :: 3-2 (80-150, 150-95, 152-143, 54-151, 152-94)

Prem Prakash beat Manan Chandra :: 3-0 (151-88, 151-10, 151-82)

Shivam Arora beat Ankit Kariwala :: 3-1 (107-150, 152-133, 150-121, 152-40)

 

GROUP M
S. #

Player

1 2 3 4 MP MW GW GL GD AVG POS
1

S. Shrikrishna - TN

  3 3 3 . . . . . . .
2

Durga Prasad - RLY

0   3 3 . . . . . . .
3

Chandu Kansodaria - MH

0 0   3 . . . . . . .
4

Chintan Shah - GJ

0 0 2   . . . . . . .

Game Scores

S. Shrikrishna beat Chintan Shah :: 3-0 (151-76, 151-55, 150-69)

Durga Prasad beat Chandu Kansodaria :: 3-0 (150-77, 150-85, 150-120)

Durga Prasad beat Chintan Shah :: 3-0 (153-49, 152-120, 150-56)

S. Shrikrishna beat Chandu Kansodaria :: 3-0 (152-144, 151-126, 152-86)

S. Shrikrishna beat Durga Prasad :: 3-0 (151-21, 153-102, 150-71)

Chandu Kansodaria beat Chintan Shah :: 3-2 (123-150, 151-47, 150-124, 139-150, 150-92)

 

GROUP N
S. #

Player

1 2 3 4 MP MW GW GL GD AVG POS
1

Rohan Jambusaria - MH

  3 3 3 . . . . . . .
2

Kamal Chawla - RLY

2   2 3 . . . . . . .
3

R. Girish - RLY

1 3   3 . . . . . . .
4

Gaurav Nithani - UP

2 0 0   . . . . . . .

Game Scores

R. Girish beat Kamal Chawla :: 3-2 (150-143, 150-78, 48-153, 58-150, 151-99)

Rohan Jambusaria beat Gaurav Nathani :: 3-2 (150-39, 150-69, 94-151, 139-153, 150-32)

Kamal Chawla beat Gaurav Nithani :: 3-0 (151-42, 151-43, 151-83)

Rohan Jambusaria beat R. Girish :: 3-1 (152-21, 151-97, 104-151, 150-70)

R. Girish beat Gaurav Nithani :: 3-0 (151-39, 151-103, 151-97)

Rohan Jambusaria beat Kamal Chawla :: 3-2 (121-152, 151-68, 21-151, 150-138, 151-49)

 

GROUP O
S. #

Player

1 2 3 4 MP MW GW GL GD AVG POS
1

Sundeep Gulati - DL

  1 3 3 . . . . . . .
2

Neeraj Kumar - RLY

3   3 3 . . . . . . .
3

Shakil Ahmed - RLY

2 1   3 . . . . . . .
4

D. Bhuwaneshwaran - TN

0 1 2   . . . . . . .

Game Scores

Neeraj Kumar beat Shakil Ahmed :: 3-1 (72-150, 152-24, 151-93, 150-29)

Sundeep Gulati beat D. Bhuwaneshwaran :: 3-0 (152-47, 150-94, 152-146)

Neeraj Kumar beat D. Bhuwaneshwaran :: 3-1 (150-58, 103-150, 150-108, 150-44)

Sundeep Gulati beat D. Bhuwaneshwaran :: 3-2 (150-126, 150-30, 71-152, 125-150, 151-68)

Neeraj Kumar beat Sundeep Gulati :: 3-1 (151-84, 150-42, 80-150, 150-73)

Shakil Ahmed beat D. Bhuwaneshwaran :: 3-2 (152-138, 152-128, 43-150, 106-151, 152-142)

 

GROUP P
S. #

Player

1 2 3 4 MP MW GW GL GD AVG POS
1

V. Subramanian - MH

  3 1 3 . . . . . . .
2

Malkeet Singh - RLY

0   1 3 . . . . . . .
3

Akram Khan - WB

3 3   3 . . . . . . .
4

Siddharth Patni - MP

1 0 0   . . . . . . .

Game Scores

V. Subramanian beat Siddharth Patni :: 3-1 (150-88, 118-151, 150-109, 151(98)-27)

Akram Khan beat Malkeet Singh :: 3-1 (151-107, 150-98, 149-151, 150-94)

Malkeet Singh beat Siddharth Patni :: 3-0 (150-87, 150-110, 151-24)

Akram Khan beat V. Subramaniam :: 3-1 (120-150, 152-99, 150-112, 150-135)

V. Subramaniam beat Malkeet Singh :: 3-0 (151(128)-80, 150-111, 151-95)

Akram Khan beat Siddharth Patni :: 3-0 (150-88, 150-63, 151-57)