Prasanta Gayan Memorial Open Handicap Snooker Championship 2019

YMCA - Kolkata

 

RESULTS

 

Last-64   Last-32   Pre-Quarter Finals   Quarter Finals   Semi Finals   FINAL  

Brijesh Damani

(-7)

.

Brijesh Damani

32, 54

0

Saiyam Salim

92, 80

2

Saiyam Salim

77, 65

2

Saiyam Salim

64, 68

0

Ankit Kariwala

68, 14, 77

2

BYE

--

.

Hayat Hussain

(+35)

0

Saiyam Salim

74, 59

2

Saiyam Salim

(+28)

2

Md. Salim

(+28)

1

Ali Reza Khan

76, 43, 67

2

Ali Reza Khan

82, 59

0

Ali Reza Khan

(+28)

2

Indrajit Adhya

(+28)

0

Kingshuk Saha

48, 80, 57

1

Kingshuk Saha

(+14)

2

Subrat Das

(SCR)

2

Subrat Das

66, 60

2

Subrat Das

55, 79, 75

2

Subrat Das

02, 29

0

Upendra Singh

(+28)

0

Abhijit Biswas

(+35)

0

Sonam Bhutia

52, 47

0

Sonam Bhutia

(+18)

2

Gopal Pradhan

(+28)

0

Jay Shaw

64, 78

2

Jay Shaw

75, 42, 47

1

Jay Shaw

(+28)

2

BYE

--

.

Shyam Jagtiani

47, 48

0

Shyam Jagtiani

(SCR)

.

Vikrant Gupta

(SCR)

.

Vikrant Gupta

81, 17, 93

2

Vikrant Gupta

41, 54

0

Gaurav Sharma

74, 56, 36

1

Ankit Kariwala

75, 94

2

BYE

--

.

Aman Akbar

(+28)

2

Aman Akbar

50, 68, 75

1

Irshad Ali

(+21)

1

Imran Ahmed

(+21)

0

Gaurav Sharma

94, 65, 87

2

Gaurav Sharma

80, 65

2

Gaurav Sharma

(+24)

2

Navin Soni

(+28)

1

Wangchuk Bhutia

42, 69, 19

1

Wangchuk B.

(+10)

2

Abdul Miraz

(+14)

1

Md. Saif Khan

73, 48, 56

1

Gautam Khanwani

39, 53

0

Ankit Kariwala

11, 71, 69

2

Md. Saif Khan

(+21)

2

Rohit Bafna

(+28)

1

Gautam Khanwani

59, 90, 76

2

Gautam K.

(+14)

2

Sachin Pradhan

(+35)

.

--

--

.

Ankit Kariwala

68, 72

2

Anant Agarwal

(+28)

.

BYE

--

.

Ankit Kariwala

(SCR)

.

Ankit Kariwala

(SCR)

.

Manish Jain

(SCR)

.

Manish Jain

95, 88

2

Manish Jain

51, 31

0

Abhishek Kedia

76, 58

0

Jyotirmoy Das

62, 41

0

Niraj Sharma

67, 92, 63

1

BYE

--

.

Vikrant Jaiswal

(+35)

1

Ataur Rahman

63, 35

0

Ataur Rahman

(+28)

2

Devesh S.

(+21)

0

Ramesh Jaiswal

72, 79, 58

1

Abhishek Kedia

71, 69

2

Ramesh Jaiswal

(+28)

2

SK Zaheed

(+28)

0

Abhishek Kedia

87, 27, 89

2

Abhishek Kedia

(+14)

2

Mahfooz Alam

(+21)

2

Mahfooz Alam

74, 71, 70

1

Shahbaz Alam

44, 65

0

Jyotirmoy Das

83, 72

2

Aman Ul Haque

(+28)

0

Prashant M.

(+24)

0

Shahbaz Alam

72, 84, 78

2

Shahbaz Alam

(+28)

2

Jyotirmoy Das

(+24)

2

Jyotirmoy Das

88, 68

2

Jyotirmoy Das

78, 92

2

Varun Singh

(+28)

0

BYE

--

.

Shakil Ahmed

42, 29

0

Shakil Ahmed

SCR

.

Akram Khan

SCR

.

Akram Khan

85, 76

2

Akram Khan

13, 09

0

Niraj Sharma

79, 84

2

Niraj Sharma

71, 92

2

BYE

--

.

Wasif Iqbal

(+28)

2

Wasif Iqbal

65, 49

0

Aman Jaiswal

(+21)

0

Gerard Downes

(+21)

2

Gerard Downes

68-38

0

Niraj Sharma

64, 60

2

Pradip Bhanja

(SCR)

0

Yamin Sheikh

(+21)

1

Niraj Sharma

80, 81

2

Niraj Sharma

(+14)

2

Md. Saif Khan

(+18)

2

Md. Saif Khan

54, 82, 67

2

Md. Saif Khan

30, 68, 93

2

Md. Saif Khan

70, 77

0

DJ Imran

(+28)

1

Adil Alam

(+28)

1

Shivam Jaiswal

76, 68, 50

1

Shivam Jaiswal

(+28)

2

Rajveer Datta

(+21)

2

Rajveer Datta

(+21)

2

Rajveer Datta

76, 61, 74

1

Sayeed Ali

(+35)

1

BYE

--

.

Shahbaaz Khan

(-7)

0

Shahbaaz Khan

(-7)

.