RESULTS - 6Reds

Railways Cue Sports Conditioning Camp - Mumbai

 

 

Last-32   Last-16   Quarter Finals   Top Four Qualified

Neeraj Kumar

 

Neeraj Kumar

4

Neeraj Kumar

4

Neeraj Kumar

BYE

 

Nikhil Ghadge

0

Govind Raj Reddy

2

Govind Raj Reddy

4

Vijay

 

Vijay

1

R. Girish

1

BYE

 

BYE

 

R. Girish

4

R. Girish

 

Faisal Khan

 

Faisal Khan

0

Mohd. Shoaib Khan

4

Mohd. Shoaib Khan

BYE

 

Durga Prasad

2

Mohd. Shoaib Khan

4

Mohd. Shoaib Khan

4

E. Pandurangaiah

4

E. Pandurangaiah

4

E. Pandurangaiah

3

Shekhar Surve

0

BYE

 

S. Dilip Kumar

0

S. Dilip Kumar

 

Siddharth Parikh

 

Siddharth Parikh

4

Siddharth Parikh

3

Rovin D'Souza

BYE

 

Laucik Pathare

1

K. Venkatesham

2

K. Venkatesham

4

Rovin D'Souza

 

Rovin D'Souza

4

Rovin D'Souza

4

BYE

 

BYE

 

Rafath Habib

0

Rafath Habib

 

Mandeep Singh

.

Mandeep Singh

0

K. Srinu

2

Kamal Chawla

Peter Paul

.

BYE

 

K. Srinu

4

K. Srinu

 

Aditya Agrawal

3

Shakil Ahmed

1

Kamal Chawla

4

Shakil Ahmed

4

BYE

 

Kamal Chawla

4

Kamal Chawla